Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Radní F-M chtějí podporovat výsadbu stromů na soukromých pozemcích. Konečné slovo budou mít zastupitelé

Přímý přenos jednání zastupitelstva na kanálu YouTube nebo výsadbu stromů na soukromých pozemcích, toto a na šest desítek dalších bodů řešili radní na své listopadové schůzi.

Radní města na své schůzi projednali na šedesát bodů. Velkou část z nich doporučili schválit zastupitelům, kteří zasednou 4. prosince ve velké síni magistrátu. Jedním z těchto bodů, které radní doporučili zastupitelům schválit, je vyhlásit program, jehož cílem bude podpora výsadby stromů ve městě, a to na soukromých pozemcích.

“Cílem je podpořit opatření vedoucí ke zlepšení životního prostředí. Město ročně vysadí ve veřejné zeleni stovky stromů a téměř dvě tisícovky keřů. Vhodná místa pro výsadbu nových stromů vytipovávají referenti odboru životního prostředí, kteří musejí brát v potaz nemalá omezení.  Stromy nesmí být vysazeny v ochranných pásmech inženýrských sítí, v místech, kde dotčené orgány státní správy nedaly souhlasné stanovisko, a ani v místech, kde se v budoucnu plánují úpravy v souvislosti s rozvojem území. Vhodná místa ve veřejné zeleni se tímto zužují. My ale chceme mít ve městě co nejvíce stromů. Plní nejen estetickou a ekologickou funkci, jsou také čím dál důležitější v souvislosti se změnou klimatu. Teplých dní je čím dál víc, trápí nás i sucho. Stromy umí zadržet vodu v krajině a navíc fungují jako přírodní klimatizace, což je přínosem pro všechny. Proto navrhujeme podpořit výsadbu stromů i na soukromých pozemcích. Pokud to zastupitelé schválí, budou moci fyzické i právnické osoby požádat město o vysazení stromů na svých pozemcích s tím, že následná péče o ně už by byla v jejich režii. Stromy by byly vysazovány od října do konce listopadu, tedy v době, kdy je i v návaznosti na počasí vyšší pravděpodobnost, že se dobře ujmou. V rozpočtu pro rok 2020 navrhujeme v souvislosti s tímto pilotním programem uvolnit půl milionu korun,” sdělil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

V nadcházejícím roce by lidé mohli zhlédnout jednání zastupitelů nejen tak zvaně on-line, ale také zpětně, a to prostřednictvím serveru YouTube.

“V současné době je průběh každého zasedání přenášen živě na webových stránkách města. Nyní je, a to i v návaznosti na požadavky veřejnosti, navrhováno, aby byl videozáznam po ukončení zasedání zveřejněn na serveru YouTube, kde jej bude možné zhlédnout i zpětně. Videozáznam by měl být také ukládán na lokální úložiště, kde bude uchován po dobu volebního období. Zda tomu tak bude rozhodnou zastupitelé,” řekl Pobucký.

Radní také doporučili zastupitelům ke schválení dvousettisícovou dotaci pro frýdeckomísteckou nemocnici.

“Peníze by měly být použity na pořízení centrálního větrání s chlazením chodeb oddělení dlouhodobé následné péče. Na tomto oddělení je poskytována péče převážně pacientům nad 65 let, kteří jsou například po zlomeninách, výměnách kyčelních nebo kolenních kloubů nebo mozkových příhodách a potřebují delší čas pro rehabilitaci a odbornou léčbu, aby se mohli vrátit do domácího prostředí a být co nejvíce soběstační. Klimatizaci na pokojích vnímají senioři všeobecně špatně, proto se nemocnice rozhodla vybudovat centrální větrání s chlazením, což povede k významnému zlepšení komfortu na tomto oddělení a město k tomu chce přispět,” uvedl primátor.

Rada města také rozhodla o využití pozemků v lokalitě Collo louky.

“Jedná se o pozemky jejichž majitelem je město, a které jsou podle územního plánu určeny pro areály a zařízení lehkého průmyslu. Pozemky budou nově v majetku městské společnosti TS a.s., která je využije pro svou činnost, kterou stále rozšiřuje. Pozemky jsou v ideální vzdálenosti, zhruba 500 metrů od síla společnosti. V budoucnu na nich vyroste sklad pro posypový materiál, částečně zastřešený sklad pro ornici, štěpku a další materiál, ale taky zastřešené parkoviště pro sezónní techniku a v dlouhodobém horizontu se uvažuje i o případné výstavbě čerpací stanice pro účely společnosti a subjekty spadající pod město,” popsal Pobucký,

Vybraná témata podrobněji rozebereme v samostatných reportážích, které vám přineseme v příštích vydáních Frýdeckomísteckého expresu.


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků