Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

První etapa obchvatu Frýdku-Místku by se mohla otevřít do června a bez omezení

Práce na první etapě obchvatu Frýdku-Místku jdou poměrně dobře i v zimě. Podle jednání města s Ředitelstvím silnic a dálnic to vypadá, že by se mohlo podařit otevřít první etapu do poloviny roku. Potvrzeno už je, že bude tato část obchvatu navíc spuštěna bez omezení. Druhou etapu stále komplikuje výrazný sesuv půdy.

První etapa obchvatu Frýdku-Místku s připojením na dálnici D48 byla oproti původním plánům mírně zpožděná. Nakonec to ale nebude pro město tak zlé.

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Stále jednáme s ŘSD a zhotovitelem o průbězích obou dvou staveb obchvatu. V současné době probíhají práce, které je možné realizovat i se sníženou teplotou. To znamená pod nulou. A čeká se na lepší počasí, aby mohly začít další práce, u kterých je třeba například pět stupňů celsia, jako je betonování a tak dále."

Už v září začala betonáž hlavní trasy. Dále pokračovalo předpínání nosných konstrukcí, usazování kabelovodů a upravování zeleně. Také docházelo na nátěry či sanace a montáž dalších částí protihlukových stěn. Průběžně jsou připravovány portály pro osazení tabulí svislého dopravního značení.

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Díky tomu bude moci být obchvat spuštěn v celém rozsahu. To je změna oproti loňskému roku, kdy se uvažovalo o průběžném užívání a obchvat měl být spuštěn v omezeném rozsahu. Takže současně se plánuje spuštění sice květen, červen, ale v plném rozsahu."

Ale pouze první etapa. Druhou bohužel komplikuje rozsáhlý sesuv půdy mezi Starým Městem a Skalicí.

Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Práce sanační, které probíhají na sesuvu jsou samozřejmě náročné. Musí se vybudovat spousta pilotů tak, aby se ten svah zadržel. Pokud vím, tak tam museli dokonce navozit několik metrů zeminy zpět. Takže teď s tím pracují, aby bylo možné pokračovat v pracích dále. Tam stále probíhá jednání mez ŘSD, zhotovitelem, ministerstvem dopravy o termínu a průběhu dostavby. Takže tam podáme informace, až je budeme mít."

Ředitelství silnic a dálnic zároveň uklidňuje řidiče, že teď už se bude ve Frýdku-Místku soustředit hlavně na stavbu obchvatu.

Michaela Slezáková, vedoucí provozního úseku ŘSD MSK: "V letošním roce neplánuje naše organizace žádný podstatný a finančně náročný stavební záměr, který by měl dopad na občany a dopravu v rámci území města Frýdek-Místek. V loňském roce byla dokončena významná oprava ramp u Frýdy. Takováto oprava stejného charakteru v letošním roce občany města nečeká."
Petr Korč, primátor Frýdku-Místku: "My jako vedení města vnímáme, že výstavba obchvatu i opravy ve městě jsou velmi citlivou záležitostí. Tak mimo veškeré standardní kontrolní dny, které probíhají, se potkáváme pravidelně, jak s panem ředitelem Opělou, tak i s provozním úsekem. A já jsem rád, že je tady optimistická vize, že opravdu první etapa obchvatu bude dokončena v jarních měsících a zároveň dobrou informací je to, že v příštím roce na území města neplánuje ŘSD žádnou velkou opravu, která by omezila ten provoz a paralyzovala chod města. Jako se tomu stávalo v minulosti."

Doprava v Moravskoslezském kraji narostla podle sčítání za posledních pět let o 10 procent. Přes Hlavní třídu ve Frýdku-Místku projede denně na 8 671 nákladních aut. Z celkového počtu jde o pětinu všech aut, která projedou městem.

Petr Korč, primátor Frýdku-Místku: "Situace ve městě před dostavbou obchvatu je druhá nejkritičtější v celém Moravskoslezském kraji. Víme, že pouze D1 v Ostravě má větší provoz nákladní dopravy než průtah městem. A pro nás je prioritou po dostavbě obchvatu vyřešit i technické odklonění toho tranzitu. Čili je důležité, co se stane na tom vjezdu do města a výjezdu z města. Aby opravdu veškerý tranzit to město opustil a my mohli potom uvažovat o tom, co budeme dělat s ulicí Hlavní, abychom ji vrátili městu a občanům."

Město proto požádalo o pomoc odborníky z Českého vysokého učení technického, kteří právě dokončují studii s návrhy možných řešení.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy