Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Frýdek-Místek zaplatí za elektřinu na rok 2023 téměř pětinásobně vyšší cenu

Frýdek-Místek hledá možnosti, jak ušetřit na výdajích za energie. Jen elektřina bude příští rok o více než 55 milionů dražší než letos. Plyn zatím vysoutěžený není. Teplo dodávané městskou společností DISTEP zdraží maximálně o inflaci.

Frýdek-Místek společně s dalšími obcemi už vysoutěžil cenu elektřiny, kterou bude platit v roce 2023. Vzhledem k nestabilní situaci na trhu je ale nárůst ceny téměř pětinásobný.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "I když je to nejlepší cena na trhu, nárůst spotřeby bude minimálně o 50 milionů. Nyní stále ještě není vysoutěžena cena plynu. Ta ovšem není pro Frýdek-Místek tak zásadní, pouze v některých dílčích odvětvích, jako je třeba právě akvapark, který jede kompletně na plynové kondenzační kotle."

Za rok 2021 vydalo město na základní chod přes 15 milionů za elektřinu. Cena na rok 2023 už dosahuje téměř 70 milionů. A tato částka je bez všech příspěvkových organizací, tedy škol, domovů pro seniory a dalších. Proto byl svolán krizový štáb, který má situaci aktivně řešit a hledat možné úspory.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Navrhli jsme několik konkrétních kroků. Jedním z nich je vytvoření rezervy ve výši deseti procent v chodu úřadu a města. Ale takových rezerv, které by neovlivnily občany."

Město si zároveň nechalo zpracovat jednotlivé scénáře, jak postupovat v případě, že by muselo dojít k omezování chodu některých zařízení.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Tady musím říct, že my jsme jako město připraveni v řádu měsíců neomezovat ty základní služby. Školy, školky, domovy pro seniory, hospic a podobně. Protože máme vytvořenou rezervu a zároveň jsme omezili velké investice. Čili tyto služby pro občany nejsou ovlivněné. Otázkou je, že třetím krokem, který jsme jako vedení města udělali aktivně je, že jsme předtím, než se to začalo diskutovat, zaslali velmi důrazný apel na vládu České republiky, ve kterém konstatujeme, že není možné, aby dlouhodobě tuto situaci nesly na bedrech pouze samosprávy, tedy města a kraje. A stát musí nějakým způsobem samosprávám pomoci."

Pro uhrazení nákladů za energie chce město využít více než stomilionovou rezervu. Alespoň mírně pozitivní zprávou je, že obyvatelé, kteří jsou připojeni na městskou společnost DISTEP a odebírají teplo, tak v jejich případě by zdražení nemělo být tak vysoké.

Jiří Čuda, předseda představenstva společnosti DISTEP: "S ohledem na situaci, že cena tepla v našem případě je postavena na uhlí a biomase, tak nepředpokládáme navýšení ceny ve výši, než která by měla oscilovat kolem plánované inflace."

Distep kvůli tomu zaznamenává zvýšený zájem o nová připojení.

Jiří Čuda, předseda představenstva společnosti DISTEP: "Tak, jak jsme se potýkali v předchozích letech právě s odpojováním, tak v tuto chvíli zaznamenáváme spíše naopak, snahy o připojení se k centrálnímu vytápění. Protože opravdu teplo v tuto chvíli vyráběné pomocí biomasy a uhlí je stále nejlevnější v porovnání s plynem či elektřinou."

Náklady domácností na teplo jsou navíc v posledních deseti letech na nižší úrovni, než tomu bylo například v devadesátých letech a v první dekádě nového tisíciletí.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy