Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Lidé se mohou zapojit do přípravy strategického plánu rozvoje Frýdku-Místku

Aktuálně probíhají práce na přípravě nového strategického plánu rozvoje Frýdku-Místku. Ten by měl vytyčit směr pro město na následujících deset let. Zapojit se do něj může i veřejnost. Stačí vyplnit dotazník nebo v pocitové mapě vyznačit, kde a jak se ve městě cítíte. Vše je online na webu města.

Strategický plán rozvoje Frýdku-Místku je důležitý dokument, který určuje směr a priority dalšího rozvoje města. Vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města.

Jakub Míček (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "V současné době probíhá příprava nového strategického plánu statutárního města Frýdek-Místek. V současné době probíhá sběr dat. A to v rámci pocitových map, kdy lidé mohou vyplnit, kde se ve městě cítí nejlépe, ohroženě a tak dále. Na základě kterých, poté bude zpracována analýza, která dále bude sloužit pro potřeby nově vytvořeného strategického plánu a celkově strategického plánování ve městě."

Lidé se mohou zapojit do online dotazníku, kde vyjádří svůj názor na rozvojové priority, potřeby, silné a slabé stránky města a další. Nebo mohou vybrat v pocitové mapě místa, kde se cítí dobře nebo špatně. Vše je na webu města.

Jakub Míček (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Je potřeba samozřejmě co nejvíce respondentů, takže čím více lidí se přihlásí, tím věrohodnější tato analýza bude. Takže určitě bychom rádi všechny motivovali k tomu, ať sednou k internetu. Buďto doma nebo v knihovně, na úřadě. Tak, ať tento dotazník vyplní, aby i jejich názor byl zahrnut do analýzy, kterou poté budeme používat."

Dotazník i pocitové mapy mohou lidé vyplnit do 31. října. Vše je anonymní a vyplnění je dobrovolné. Strategický plán běžně sestavuje větší skupina autorů s různým odborným zaměřením. Doba sestavování je přibližně půl roku až rok, u komplikovaných plánů může být i delší.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy