Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Frýdlant n.O. zvýšil daň z nemovitosti a zrušil poplatek za svoz komunálního odpadu

Nový rok s sebou přináší změny. Ty se projeví i ve Frýdlantu nad Ostravicí.

“Týká se to změny koeficientu daně z nemovitosti. V důsledku toho, že pracovníci finančního úřadu z větší části přechází do Frýdku-Místku. Bylo nutné upravit legislativu. Místní poplatek daně z nemovitosti se tím pádem mění, a to z koeficientu 2 na 4, a současné lokality, jako je Frýdlant, Lubno a Nová Ves, bude mít každá svůj vlastní poplatek. Pro Frýdlant bude jednotná sazba 1,6, pro Novou Ves 1,4 a Lubnu zůstává 1. Tím městu přiteče do obecní pokladny daleko větší množství financí, proto jsme si uvědomili, že naši občané mohou tím pádem získat, a rozhodli jsme se zrušit poplatek za svoz komunálního odpadu,” uvedla starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová.

V souvislosti s tím muselo město udělat určitá opatření, která povedou ke snížení produkce směsného komunálního odpadu u občanů.

“Jedním z opatření je snížení frekvence svozu komunálního odpadu u občanů z týdenního svážení na svážení jednou za 14 dnů. Dalším významným opatření je postupné rušení velkoobjemových kontejnerů a jejich nahrazování menšími kontejnery o objemu 1100 litrů a doplňování o kompletní separační stanoviště. Předpokládáme, že dojde k navýšení vyseparovaných složek komunálního odpadu, papíru, skla a plastů, proto se na území města postupně rozšiřuje síť separačních stanovišť a také se zvyšuje frekvence svozu jednotlivých nádob a doplňují se stávající stanoviště o nové kontejnery,” popsal vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Widlarz.

Město věří, že přijatá opatření budou mít také pozitivní vliv na životní prostředí.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy