Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Za svoz odpadů si lidé v Českém Těšíně letos nepřiplatí. Třídit by ale mohli ještě lépe

Český Těšín v letošním roce nezvyšuje poplatky za svoz komunálního odpadu,výše ceny zůstává stejná jako v loňském roce. Apeluje ale na občany, aby se snažili více třídit odpad a snižovali tak množství komunálního odpadu, který končí na skládkách.

Výše poplatků za svoz odpadů zůstává pro občany Českého Těšína stejná jako v minulém roce, čili 540 korun za rok a to i přesto, že náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu jsou vyšší.

Tomáš Pavelek, místostarosta Českého Těšína: “Město velice významným způsobem doplácí odpady, konkrétně na jednoho občana u nás jsou 1112 korun, ten rozdíl doplácí město, celkové náklady na odpady v našem městě jsou 34 milionů korun ročně."

Poplatky za odpady platí lidé tak, jak jsou zvyklí a zůstává stejný i termín splatnosti poplatků jako v minulých letech.

Miroslava Szemlová, referentka místních poplatků Odboru finančního Českého Těšína: "Občané můžou platit poplatek za komunální odpad převodem z účtu, hotově v KB na pokladně, kde máme smluvní poplatek 10 kč za platbu poštovní poukázkou na poště nebo prostřednictvím SIPA."

Jediná letošní změna je v novele zákona o místních poplatcích, kdy poplatkovou povinnost mají i fyzické a právnické osoby vlastnící stavby určené k rekreaci, byty nebo rodinné domy, ve kterých není přihlášená k pobytu žádná fyzická osoba. Přestože se v Českém Těšíně nezvyšují poplatky za svoz odpadu, město chce docílit lepšího třídění komodit jako papír, sklo a plasty, aby se snížil objem nevytříděného komunálního odpadu.

Tomáš Pavelek, místostarosta Českého Těšína: “Produkce směsného komunálního odpadu u nás je 260 kg, potřebovali bychom 200, příští rok 180 atak dále. Snažíme se o jednu věc, ubírat černé kontejnery na směsný odpad a přidávat kontejnery na separovaný odpad. Čím více budeme třídit, tím méně budeme platit."

Recyklační nádoby na separovaný odpad se ve městě vyváží 3x týdně, směsný odpad i 5x týdně. Ve městě se také třídí elektroodpad, biodpad, jedlý olej a textil. Lidé mají možnost využívat i velkoobjemové kontejnery. Nešvarem ale zůstávají stejně jako v jiných městech černé skládky kusového odpadu u popelnic.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy