Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Klíčová návštěva z ministerstva v Karviné: miliardy korun nakopnou hornický region

  • Karviná,

Do Karviné přijeli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, aby se seznámili s projektem Karviná všemi deseti a s koncepcí rozvoje pohornické krajiny. Na revitalizaci regionů postižených těžbou uhlí jsou určeny mimo jiné i finance z vládního programu Re:Start, o kterém se také diskutovalo.

Vedení Karviné v čele s primátorem města se setkalo se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, členy Národního výkonného týmu, kteří mají na starosti přerozdělování financí z vládního programu RE:START. Seznámit se chtěli podrobně s projekty Karviná všemi deseti nebo POHO2030, což je koncepce kraje týkající se rozvoje pohornické krajiny.

“Je to klíčová návštěva, jsou to lidé, kteří budou rozhodovat o našich projektech. Jestli se chceme rozvíjet a restruktualizovat region na pohornickou krajinu, tak bez finančních prostředků Evropské unie, státu a kraje nemáme šanci. Chceme s nimi jednat, předkládat návrhy a věřím, že je upoutáme a že nám pomohou,” řekl primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Vládní program RE:START je určený pro tři regiony postižené hornickou činností, Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Jeho cílem je oživit v nich hospodářství.

“Postupně jsou vládou schvalovány akční plány, čili soubor úkolů, které jsou v daném roce naplňovány. Dohromady se plánuje realizace tohoto programu až do roku 2030 a všechny tři regiony by si mohly rozdělit 90 miliard korun.  Už nyní MSK čerpal 2,3 miliardy korun na projekty různého typu, od demolic vybydlených objektů až po regeneraci brownfieldů. Tady v Karviné se chceme seznámit s konkrétními projekty pohornické krajiny a projektem Karviná všemi deseti, který je pro nás velmi zajímavý a mohl by být inspirativní pro řadu dalších měst ve struktuálně postižených regionech,” vysvětlila národní manažerka programu RE:START Gabriela Nekolová.

Integrovaný plán Karviná všemi deseti obsahuje celkem 15 jednotlivých projektů, kterými se postupně snaží město měnit.

“Projekty jsou zaměřené na ekonomickou oblast, od vytváření nových pracovních míst pro podnikání, aby se tady dalo pracovat za slušných podmínek, a aby lidé za prací jezdili i do Karviné. Druhou velkou oblastí je oblast životního prostředí, ta obsahuje řadu projektů od Karvinského moře přes síť cyklostezek Po stopách Karviné a třetí oblast je sociální, kde se snažíme vytvořit prostředí pro lidi jako je vzdělávání ve školách, projekty jako Digitální laboratoř nebo rozšířit fungování Slezské univerzity v Karviné. Máme ambici, aby Karviná tuto příležitost chytla za pačesy. Karviná si to zaslouží, spoustu ze sebe vydala, těžilo se tady uhlí a díky tomu jsme energeticky zásobovali celou Českou republiku. Část prostředků by se měla vrátit právě sem, aby se tady dobře žilo,” uzavřel zástupce zpracovatele projektu Karviná všemi deseti David Sventek. 

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj i kraje si pak v terénu prohlédli místa, kterých se revitalizace týká a potřebují ji nejvíce.
ORKA systems, s.r.o. - pracoviště Ka
Karviná
od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

BOHEMIA MARTEN SECURITY s.r.o. - LIDL U Nádraží Havířov
Havířov
od 18 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

Česká distribuční a.s. - Č. Těšín
Český Těšín
od 3 800 do 7 600 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků