Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Žijeme s vámi 60 let. Karvinský Nový domov pro seniory si připomněl významné výročí

  • Karviná,

Vedení Nového domova v Karviné uspořádalo k 60. výročí založení tohoto zařízení slavnostní konferenci nazvanou “Žijeme s vámi 60 let”. Přítomní hosté z řad vedení kraje a města a také bývalí a současní zaměstnanci se mohli seznámit s vizemi organizace a společně se také ohlédli za historií Nového domova.

Nový domov v Karviné-Novém Městě nabízí své služby a péči seniorům nepřetržitě 60 let.Změnil se k nepoznání, zázemí Nového domova drží krok s dobou, neustále se vylepšuje a služby se zkvalitňují a rozšiřují a to  díky snaživým zaměstnancům a také zřizovateli, MSK.

"Já bych chtěl poděkovat spolupráci městu Karviná, protože my domov rozšiřujeme a město nám pomohlo, nabídlo nám prostory, kam jsme mohli klienty přestěhovat, abychom mohli stavět a zvýšit kapacitu,"řekl Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MSK .

"V novém domově se neustále snažíme o vývoj kupředu. Teď už máme zrekonstruované dvě budovy, v současné době probíhá rekonstrukce třetí budovy, pavilonu D, přičemž probíhá i přístavba další budovy.Nedávno se nám už potřetí podařilo obhájit certifikát Vážka, budeme se snažit jej získat i na nové pracoviště, tak, aby ta péče byla poskytována kvalitně. Není to jediné naše úsilí, které jsme završili, podařilo se nám obhájit certifikát SAK, což je certifikovaná zdravotní péče, kterou poskytujeme na vysoké úrovni a jsme na to hrdi," vysvětlila Helena Waclawiková, vedoucí pro kvalitu a sociální práci.

Zástupce města, náměstek primátora Miroslav Hajdušík, vyzdvihl kvality krajského zařízení a také poděkoval všem zaměstnancům za jejich péči o uživatele.

"Nový domov je součástí Karviné a my si moc vážíme toho, že už je tady 60 let. Tvoří nedílnou součást péče o seniory a i když se teď rekonstruuje a bude mít větší kapacitu, tak mu držím palce do dalších 60 let minimálně," řekl Hajdušík.

Nový domov oslavoval celý letošní rok. Pro své uživatele každý měsíc připravil akci, která zpestřila jejich život v domově. Oslavy vyvrcholily v Romském kulturním a společenském centru slavnostní konferencí  “Žijeme s vámi 60 let”.

"Máme závěrečnou konferenci u tohoto významného výročí, je to defilé celoročních oslav, které jsme k tomu výročí realizovali. Program je především pro naše zaměstnance, tímto způsobem jim chceme poděkovat za jejich obětavou práci, je připraven program, občerstvení, drobnosti," dodala Eva Cholewová, ředitelka Nového domova.

Slavnostní konference se ráda zúčastnila například i H.Hanáková.  Pracovala tady deset let. Už je sice v důchodu, nicméně stále aktivně občas v Novém domovu vypomůže jako zdravotní sestra.

" Však zdravotních sester je stále málo, to víme.   Je to krásná práce, jinak bych to nedělala při tom důchodu," řekla Hanáková, bývalá zaměstnankyně Nového domova.

Vyřčena byla i přání Novému domovu. Tady jsou některá:

Waclawiková: "Chci popřát všem zaměstnancům, aby se jim dnešek líbil, protože je to děláno hlavně pro ně, je to poděkování za tu práci, která není jednoduchá a do života hodně zdraví a spokojenosti všem uživatelům, zaměstnancům, rodinám a všem spolupracujícím osobám."

Cholewová: "Novému domovu popřála vše dobré, aby se lidé tady cítili dobře a právem se cítili hrdí na svůj domov."
Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků