Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nemocnice Karviná-Ráj začne jako jediná v ČR vzdělávat všeobecné sestry přímo v nemocnici

  • Karviná,

Rájecká nemocnice začne jako jediná v České republice vzdělávat všeobecné sestry přímo v nemocnici. V tomto akademickém roce otevře 1. ročník pro 30 zájemců o studium, kteří projdou standardním přijímacím řízením.

Nemocnice Karviná - Ráj ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě a Moravskoslezským krajem připravila projekt s cílem rozšířit kapacity studijního
programu Všeobecné ošetřovatelství, a to přímo v karvinské nemocnici.

Martin Gebauer, náměstek hejtmana MSK: "Je to otázka nedostatku všeobecných sester, kterých je nedostatek a chceme si udržet své pracovníky, kteří pracují v krajských nemocnicích. Jednak se můžeme postarat o naše praktické sestry, které si chtějí zvýšit kvalifikaci a také si budeme vybírat maturantky ze středních zdravotnických škol."

Klíčovou roli v celém projektu zastává Fakulta veřejných politik, Ústav nelékařských studií Slezské univerzity v Opavě.

Yvetta Vrublová, proděkanka pro nelékařská zdravotnická studia, Fakulta veřejných politik SU v Opavě: “Všichni víme, že těch všeobecných sester je opravdu nedostatek. Je to na hraně, vzhledem k tomu, jakou má ta sestra odpovědnost a kompetence, kdy je na oddělení sama a musí si umět pomoci, prostě to bakalářské studium je nutné."

Do prvního ročníku v tomto akademickém roce, se může do 29.5. přihlásit 30 zájemkyň a zájemců z řad zaměstnanců krajských nemocnic, kterým náměstkyně pro ošetřovatelskou péči dá souhlas se studiem.

Yvetta Vrublová, proděkanka pro nelékařská zdravotnická studia, Fakulta veřejných politik SU v Opavě: "Toto studium bude hrazeno z prostředků MSK a cílem je, aby se přihlásili ti, kteří mají zájem studovat a chtějí to dostudovat.Ta teoretická výuka bude probíhat stejným způsobem jako kombinovaná forma v Opavě na SU. Akorát bude probíhat tady, většina vyučujících sem bude jezdit a praktická výuka bude v nemocnicích, kde ti studenti pracují."

Sám ředitel rájecké nemocnice tento projekt vítá s tím, že nemocnice je připravena poskytnout zázemí nejen pro praktickou část výuky, ale i tu teoretickou.

Ivo Žolnerčík, ředitel Nemocnice Karviná - Ráj: “Jsme tady zrekonstruovali zasedací místnost jednu i druhou, takže ten prostor je. Potřebujeme sestřičky, generace stárne, ty odchody budou velké a ti, kteří budou odcházet ze školy nebudou schopni nahradit ty odcházející . Předpokládám, že je to pilotní projekt pro 30 studujících a myslím, že další rok se to rozšíří na dvě nebo tři třídy. Je to jediná cesta, jak to udržet."

Od tohoto výjimečného projektu si MSK slibuje zabezpečení kvalifikované profesionální péče v regionu.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy