Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rychvaldští bilancovali uplynulý rok a avizují letošní akce

  • Rychvald,

Začátek roku je vhodnou příležitostí pro bilancování loňské činnosti a nastínění letošních plánů.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: “Já bych chtěl poprvé v tomto roce pozdravit všechny občany Rychvaldu, hlavně jim popřát do nového roku hodně štěstí, hodně pohody a hlavně teda hodně zdraví.”


Pavel Staněk (SPD), místostarosta Rychvaldu: “Vzhledem k tomu, že se jedná o naše první setkání v novém roce, tak bych chtěl pozdravit všechny občany Rychvaldu, popřát jim hodně zdraví do nového roku, tak ať je lepší, než ty dva předešlé, poděkovat všem zaměstnancům městského úřadu, kteří zajišťovali chod města a doufám, že v tom následném období bude pokračovat to, do čeho jsme se pustili ke zlepšení životního prostředí, jako jsou kotlíkové dotace, kde probíhá 3. výzva a následně bude v tomto roce vyhlášená 4. výzva. Na konci loňského roku jsme se přihlásili k dotacím na domovní čistírny odpadních vod. Do tohoto dotačního titulu jsme se přihlásili zhruba po rok a půl trvající práci, kdy docházelo k mapování v jednotlivých oblastech, aby tam byl dostatečný počet uchazečů a zpracovaná technická dokumentace potřebná pro to, abychom tu dotaci mohli získat.”
Václav Pavlík (Nezávislí - změna pro Rychvald), místostarosta Rychvaldu: “Také já se připojuji k přání všem obyvatelům města Rychvald. Přeji především pevné zdraví a také spokojenost se životem ve městě. Rád bych využil této příležitosti a shrnul některé akce, které v loňském roce proběhly a zmínil se o těch nejdůležitější z nich. V oblasti investic a příprav na ně jsme především zvládli: na hřbitově vzniklo nové kolumbárium, zrekonstruovali jsme prostory po dřívějším DDM na novou družinu pro děti. Taky jsme zrekonstruovali prostory Služeb města pro lepší komfort obyvatel, kteří tam chodí vyřizovat své záležitosti. Zpracovává se velká projektová dokumentace na investiční akce, kterými budou přístavba pavilonu základní školy a také nové sportovní haly. Mezi významné investiční akce konce roku patří také rekonstrukce smuteční síně, která bude v nejbližší době dokončena. Na konci roku jsme také zvládli rozšířit parkovací místa v centru města. V oblasti zlepšení kvality služeb jsme se zapojili do projektu e-kola. Upravili jsme na četné žádosti jízdní řád školního autobusu, když jsme pro žáky přidali jeden odpolední spoj. Upravili jsme ranní systém dopravy u základní školy pro bezpečnější příchod dětí do školy. Také jsme vysoutěžili novou smlouvu pro Hospital taxi, kde na četné žádosti došlo k úpravě cílových stanic zdravotnických zařízení. Využili jsme dotační program, kdy jsme pro město pořídili nový software, který sice ještě letos pojede ve zkušebním provozu, ale od příštího roku bude spuštěn naplno a přinese občanům významný komfort při komunikaci s městem. Pro město je také do budoucna obrovským přínosem, že se více zapojily Služby služby města do investičních akcí. Začaly nám spravovat například sběrný dvůr a zajišťovat zimní údržbu. Slibujeme si od toho jedna lepší kontrolu ze strany města a také zajištění vysoké kvality odvedené práce. Přínosem toho, že si město teď spravuje sběrný dvůr samo, je také fakt, že jsme nemuseli zvedat poplatky za odpady, jako ve spoustě okolních měst. V oblasti bydlení je velkým úspěchem to, že jsme dokončili důležitou změnu číslo 2 územního plánu. Také už se nám rozbíhají licitace městských bytů a už první zkušenosti jasně potvrdily, že to byl správný krok. Letos také proběhla anketa, kdy obyvatelé hodnotili kvalitu života ve městě a potěšilo nás převážně kladné hodnocení a hlavně spousta návrhů, co ještě upravit nebo zlepšit. V oblasti kulturního a sportovního vyžití pokračujeme v poskytování dotací pro místní spolky. Přepracovali jsme dotační systém tak, aby co nejvíce podporoval činnost pro mládež a v rozpočtu pro rok 2022 jsme také navýšili finanční podporu spolkům. Z akcí, které jsme ve městě pořádali, se nám letos především vydařily Rybí slavnosti. Ostatní, bohužel, byly ve stínu vládních nařízení. Zapojíme se také aktivně do spolupráce s dalšími městy, především s Akční skupinou Bohumínsko. A jen tak na okraj mohu ještě zmínit, že jsme také byli solidární s městy a jihomoravskými obcemi zasaženými tornádem.”
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy