Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Dotace na výměnu kotle je stále možné získat

Vlastníci kotlů na pevná paliva musí topit pouze předepsaným palivem, jako je černé uhlí, dřevo a brikety. Musí provádět pravidelnou kontrolu komína i kotle. A také počítat s tím, že od září roku 2022 bude zakázaný provoz starých kotlů s první a druhou emisní třídou. Lidé mají možnost vyměnit si starý neekologický kotel za nový, k tomu jim pomůže dotace.

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. třídy napojených na otopnou soustavu. Znamená to, že dotaci žadatel neobdrží na plynový kotel, elektrokotel nebo kamna. Splnění emisní třídy potvrdí revizní technik. Žádost o dotaci se podává elektronicky od 5. září 2017.

Petra Brodová, vedoucí Odd. strukturálních fondů, KÚ MS kraje dodává: “Aktuálně máme zaregistrováno asi 7300 žádostí. Zbývá asi ještě 170 mil. korun pro zhruba asi 1600 žadatelů. Celkem vyměníme z peněz, které máme k dispozici asi 8600 kotlů.” Žádosti o dotaci krajský úřad stále přijímá. A to do 31. prosince anebo do přijetí 10 000 žádostí. Vedle elektronického podání je nutné žádost vytisknout, podepsat a s přílohami doručit buď osobně anebo poštou na krajský úřad.

“Od žadatelů jsou velice kladné výstupy, hlavně ta elektronická podoba, protože je opravdu jednoduchá. Ti, kteří si s tím neuměli poradit, tak jsou kanceláře, kde jim poradíme a odezvy jsou velice kladné,” dodala Jarmila Uvírová (ANO), náměstkyně hejtmana MS kraje.

Zhruba 40 procent žadatelů si z dotace pořídila plynový kotel, okolo 23 procent lidí žádá o kombinované kotle a čerpadla. Třetí skupina žadatelů, asi 8 procent, má díky dotaci kotle na biomasu. Z celkového počtu přes 7000 žádostí bylo asi 50 těch, které nesplnily dotační podmínky a musely být vyřazeny. “Nejvíce žádostí je z Ostravy, FM, Opavy a Třince, Karviná se posunula do středu, což je pozitivní. Na čtvrté místě se v počtu žádostí umístila Orlová, což je pozitivní,” říká náměstkyně hejtmana Uvírová.

“Rozdíl mezi 8600 uspokojených žadatelů a 10 000, kteří budou moci být uspokojeni, je jakýsi zásobník, který si chceme vytvořit, abychom v případě až se nám budou uvolňovat prostředky, mohli případně uspokojovat další žadatele.”

Ti, kteří se ještě rozhodují, jaký způsob vytápění zvolí měli možnost setkat se s výrobci a odborníky na mezinárodní výstavě Infotherma, koncem ledna na Výstavišti Černá louka. “Každopádně mě zajímají vystavovatelé, zejména obnovitelné zdroje, protože to úzce souvisí s tím, o co se tady snažíme, a to je zlepšení ovzduší v našem kraji,” dodala náměstkyně hejtmana Uvírová.

Infotherma poskytla řadu námětů jak energii vyrábějí a skladují ve světě. Prezentovaly se nejnovější trendy vytápění se smysluplným využitím obnovitelných zdrojů a třeba také tipy na to, jak ušetřit na nákladech za teplo. Typy kotlů, které jsou v rámci kotlíkové dotace podporovány jsou uvedeny v seznamu kotlů. Ten je přístupný na adrese https.//lokalní-topeniště.msk.cz v záložce odkazy. 

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy