Heřmanická halda - ekologická zátěž Ostravy

Heřmanická halda - ekologická zátěž Ostravy a kraje. 20 let hoří a vypouští do ovzduší jedovaté zplodiny. Separační linka, pomocí které se kopce hlušiny začaly odtěžovat, je v provozu rok. Aby se proces likvidace uspíšil, je třeba podpora státu. Také proto kraj inicioval převod likvidace na státní podnik Diamo.

Heřmanická halda vznikala desítky let návozem hlušiny z Dolu Heřmanice. Zabírá 65 hektarů městské části Slezská Ostrava, na výšku měří místy až 30 metrů. Říká se jí také ostravská sopka, kvůli termické aktivitě. Průběžně dochází k neřízenému hoření uhlí, které je tam obsaženo. Do ovzduší se tak dostává tisíce tun jedovatých látek a obrovské množství tepla. K likvidaci 30 milionů tun hlušiny byla zprovozněna separační linka.

“Surovina se v lince separuje na dva produkty. Uhelný, který se prodává do energetiky a teplárenství a na druhé straně vzniká kamenivo zbavené hořlavé složky, které je z malého procenta užíváno  v silničním hospodářství a větší část je vrácena na rekultivaci toho území,” říká technický ředitel Petr Gřunděl.

Spuštění samotné likvidace ostravské haldy předcházely propočty a projektová dokumentace  Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Odhadované množství zbytkového uhlí v hlušině je ale oproti předpokladu nižší.

“A proto jsme se s odkazem na ekonomické aspekty domluvili se státem, krajem a Ostravou je nutné zrychlit kroky k likvidaci této ekologické zátěže a nejlepším řešením je přímá správa našeho zařízení s. p. Diamo,” doplnil technický ředitel.

“Napsali jsme na ministerstvo, máme odpověď od bývalé ministryně průmyslu a obchodu, že stát podpoří projekt. Jednalo by se odkoupení nebo pronájem zařízení státním podnikem Diamo od Ostravské těžební,” okomentovala plánovanou transakci Jarmila Uvírová (ANO), náměstkyně hejtmana MS kraje.

O formách správcovství nad separační linkou, která likviduje heřmanickou haldu probíhají velmi intenzivní jednání mezi Ostravskou těžební a státním podnikem Diamo.
SOUZNĚNÍ - Festival adventních zvyků, koled a řemesel

12.12. 18:00 - 15.12. 20:00
Celý MS kraj, FM, Kunčice p. O, Ostrava, Kozlovice, Frenštát p. R.

Vánoční koncert Miroslava Beinhauera

15.12. 17:00 - 09.12. 23:59
Celý MS kraj, Zámek Hradec nad Moravicí

Adventní koncert Michal Tučný revival

15.12. 17:00 - 09.12. 23:59
Celý MS kraj, Hostinec U Čendy, Baška

Klaus Union CZ a.s.
Bruntál
od 30 000 Kč do 35 000 Kč

Detail

Základní škola a Mateřská škola Široká Niva, okres Bruntál, příspěvková organizace
Bruntál
od 25 000 Kč

Detail

HOBES, spol. s r. o.
Bruntál
od 17 000 Kč do 24 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků