Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Inspektoři životního prostředí loni v MS kraji udělili 279 pokut

Česká inspekce životního prostředí uložila v MS kraji 279 pravomocných pokut v celkové výši přes 15 mil. korun. Největší pokuty v rámci republiky a zároveň kraje dostaly Lesy ČR a společnost JT Company. Obě shodně za nedostatečná opatření proti kůrovcové kalamitě.

Nejznámějším loňským případem, na kterém se podíleli inspektoři České inspekce životního prostředí, bylo rozkrytí organizované skupiny, která zabíjela tygry a vyráběla tygří produkty. Medializovaný případ je v současné době v rukou soudců. A u soudu skončilo také rozhodnutí České inspekce životního prostředí o 800 tisícové pokutě pro ArcelorMittal za porušení zákona o odpadech.

"Každá společnost, která uvádí na trh obaly, má dvě možnosti. Buď je na vlastní náklady a vlastní snahou bude zpětně odebírat odpady z obalu, recykluje je a uvede na trh  a nebo se zapojí do celorepublikového systému EKO-KOM. Společnost ArcelorMittal nedodržela stanovené podmínky, nebyla schopna doložit, kolik obalů bylo zpět využito a nedodržel množství obalů na recyklaci,"  vysvětluje ředitel ČIŽP Ostrava Karel Kozubek.

Ostravská huť už ze stejného důvodu platila pokutu v roce 2011 a 2013 v celkové výši 850 tisíc korun. Vedení firmy pochybení odmítá.  "Inspekce nevzala v potaz skutečnost, že všechny kovové obaly jsou systémem sběren a výkupen šrotu zpětně zpracovávány a že se z nich vyrábějí nové ocelové výrobky, takže to tvrzení, že zpětně nevyužíváme obaly, je naprosto nepravdivé," říká mluvčí ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Dvě největší loňské pokuty udělili inspektoři životního prostředí Lesům ČR a JT Company. Lesy ČR chybovaly v šesti lokalitách.

“Lesy fatálně selhaly, kdy kůrovcem napadené a lesníky označené stromy po dobu několika týdnů se nesnažily z lesa vytěžit a jakkoliv kůrovce sanovat. Takže došlo k dalšímu výletu kůrovce dál a k napadení dalších porostů,” okomentoval udělenou pokutu ředitel ČIŽP Ostrava Karel Kozubek.

Za takovou nečinnost inspektoři udělili Lesům ČR rekordní pokutu 3,5 milionu korun. Zasažené oblasti jsou Bruntál, Jablunkov, Město Albrechtice, Jeseník, Štenberk a Rožnov pod Radhoštěm.


Dalším hříšníkem je společnost JT Company, která vytěžila v Krásné pod Lysou Horou téměř dva hektary lesa. Podle lesního zákona firma měla holiny zalesnit, to ale nerespektovala. Inspektoři jí za to udělili pokutu.

“Nebyla to pokuta pouze za nezalesnění 1,85 ha lesa, ale i to, že zbývající stromy, které tam zůstaly jsou napadeny kůrovcem, ten doznal konec svého vývoje a vyletěl. To znamená, že zasáhl další okolní lesy od osmi vlastníků,” doplnil ředitel Kozubek.

Firma nekomunikuje, a to i přesto, že Česká inspekce životního prostředí jí nejdříve ukládala pořádkové pokuty. Vloni už ale inspektoři firmě uštědřili dva miliony.  V roce 2016, ještě pod názvem Skogar, firma dostala pokutu 400 tisíc korun, ani tu nezaplatila. Peníze nyní vymáhá Celní správa ČR.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy