Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Násilí páchané seniorům je dlouhodobý problém. Oběti ho obvykle považují za své selhání

V tomto týdnu jsme si připomněli Světový den proti násilí na seniorech. Jde o dlouhodobý celospolečenský problém, který lze řešit jen velmi obtížně. Pouze malé procento obětí ho totiž přizná a nechá si pomoct. Nejčastěji jde o formu domácího násilí a dopouštějí se ho příbuzní.

Násilí páchané seniorům je natolik závažný problém, že 15. červen byl celosvětově vyhlášen jako Světový den proti násilí na seniorech. Většinou jde o domácí násilí a dopouští se ho rodinní příslušníci. Odhalit ho je velmi obtížné.

Lucie Papersteinová, Bílý kruh bezpečí: "Nejčastěji u seniorů pozorujeme týrání fyzické, tzn. fyzické útoky, jaké si dokážeme představit, ale často tu fyzickou formu doprovází i forma psychická."  

Senioři bohužel většinou tají, že jim někdo ubližuje a tak je důležité, aby jim pomohli lidé z jejich okolí. Sousedé, lékař a nebo další členové rodiny. Důležité je si všímat varovných signálů. 

Lucie Papersteinová, Bílý kruh bezpečí: "Často jsou na straně seniorů pocity viny a studu. Je to moje vina, já jsem něco špatně udělala a on má teďka právo mi ublížit." 

Domácí násilí může být za určitých okolností i trestným činem a násilníci mohou skončit s pokutou a nebo ve vězení.

Lucie Galiová, oddělení prevence Policie ČR MS kraje: "Domácí násilí není v zákoně přímo definováno, ale prolíná se s ostatními protiprávními jednáními, ať už v rovině přestupkové nebo trestní. Například to může být přestupek proti občanskému soužití nebo trestný čin ublížení na zdraví." 

Pokud chceme násilí na seniorech zastavit, je důležité, aby se každý pozorně díval kolem sebe. Pokud má například senior často na těle známky napadení, nespokojte se s výmluvou, že spadl. Dalšími signály může být zanedbaný vzhled a nebo, když senior přestane chodit pravidelně k lékaři. 

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy