Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Havířovem, Karvinou a okolím zachvěl silný důlní otřes, horníci jsou v pořádku

Přestože lidé žijící v části těžbou uhlí poznamenaného Karvinska jsou na důlní otřes zvyklí, tentokrát byl citelný i v Havířově, a dalších lokalitách, které poddolované nejsou. Podle údajů se jednalo o jeden z nejsilnějších otřesů letošního roku.

Otřes se projevil ve středu v 9.35 hodin. Lidé si o pocitech okamžitě začali psát na sociálních sítích. Záchvěv zaznamenávají především lidé, kteří jsou v místnostech, kde sedí nebo leží a pocítí krátké zavlnění objektu, posun stolů, židlí, nábytku, obrazů, skleniček a dalších předmětů. 

Sylva Urbancová, obyvatelka Karviné: "Jeden otřes jsem zaznamenala už v úterý večer. Bylo po 22. hodině, když se nám doma všechno zachvělo. Ten úterní byl tady v Karviné možná o něco méně znatelnější, záleží kterým směrem se šířil."
Dalibor Válek, obyvatel Havířova: "Dnes, přibližně v 9:35 hod. jsem zaznamenal otřes země - dům se rozhoupal (i kočka vedle mě zbystřela)."
Jana Dronská, mluvčí společnosti DIAMO: "Mohu potvrdit, že v 9.35 hodin došlo k uvolnění energie v hloubce 771 metrů v lokalitě Dolu ČSM ve Stonavě. Z naměřených údajů vyplývá, že se jednalo o jeden z nejsilnějších jevů v letošním roce. Bezprostředně poté vyjel tým báňských záchranářů čítající 24 mužů v šesti zásahových vozech. Báňská záchranná služba spadá pod společnost Diamo. Tým ověřil, že jev se projevil v lokalitě, kde nepracují žádní horníci a neměl následky na činnou část dolu. Záchranáři proto ani nemuseli fárat do dolu a po ověření situace se vrátili zpátky na základnu."
Naďa Chatová, mluvčí OKD: "Jev se neprojevil na našich důlních pracovištích a žádný ze zaměstnanců neutrpěl zranění. Po provedení preventivních opatřeních těžba pokračuje bez omezení."

Lidé na Karvinsku zažili mimořádně silný otřes
Důlní otřesy způsobuje těžba

Důlní otřesy vznikají prudkým uvolněním nahromaděného pnutí v hornině nad důlním dílem. Buď toto napětí cíleně uvolní střelmistr odpálením nálože, nebo k němu dojde samovolně vlivem těžby černého uhlí. 

Podívejte se na reportáž o konci těžby v Dole Lazy v Orlové

Seismické jevy v hlubinných dolech vznikaly, vznikají a nadále budou vznikat v důsledku uvolňování energie nakumulované v masivu v souvislosti s přeskupováním napětí, ke kterému dochází při realizaci hornické činnosti. Seismické jevy doprovázejí hornictví od jeho počátků s ohledem na značný vertikální i horizontální rozsah vydobytých partií vytvořených hornickou činností za více než stoleté období a nadále vytvářených ve stále aktivní karvinské části revíru.

Dojde-li při geomechanickém jevu k náhlému vysunutí nebo vyvržení hornin s následkem deformace důlního díla, je označen za otřes. Otřesy se vyskytují především ve slojích sedlových vrstev karvinského souvrství dobývaných ve značných hloubkách a jsou způsobeny postupným hromaděním napětí v nadložních pevných horninách a jeho náhlým uvolněním.

Vznik otřesu nelze jednoznačně předpovědět, ani není možné, se stoprocentní účinností jeho vzniku předejít. Prováděnou prevencí je však možné výrazně omezit jeho následky. S využitím prostředků protiotřesové prevence firma omezuje hromadění napětí ve sloji nebo v nadloží, postupně uvolňuje již nahromaděné napětí, případně se snaží o vyvolání otřesu v době, kdy na pracovišti a v jeho blízkosti nejsou lidé. K těmto účelům slouží zavlažování slojí a okolních hornin, odlehčovací vrty, odlehčovací trhací práce ve sloji a bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadložních horninách. Současně je také zvyšována bezpečnost zaměstnanců používáním moderní, vysoce únosné mechanizované výztuže v porubech.

Podívejte se na video, jak to vypadá v Dole ČSM ve Stonavě

Nahlásit chybu


K tématu
Ing. Alexandra Lisztwanová - polyfunkční dům Orlová
Orlová
od 120 do 135 Kč/hod.

Detail

ASB SQUASH s.r.o. - Nový Jičín a stavby prováděné společností
Nový Jičín
od 28 000 do 32 000 Kč/měsíc

Detail

Karel Skupień - kravín Folwark
Písek
od 28 000 Kč/měsíc

Detail