Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Karvinskem zachvěl silný důlní otřes, všichni horníci jsou v pořádku

Jeden z nejcitelnějších důlních otřesů v poslední době pocítili v úterý večer obyvatelé poměrně rozsáhlého území Karvinska. Projevil se po 19. hodině a lidé ho zaznamenali v Karviné, Havířově a dalších místech.

Otřesů bylo v posledních dnech více, a to i na šachtách v sousedním Polsku. Například v pátek báňští záchranáři zasahovali v Dole ČSM ve Stonavě, kde bylo zraněno 6 horníků. 

Jana Dronská, mluvčí společnosti DIAMO: "Můžeme potvrdit, že jsme v pátek večer měli výjezd v souvislosti s otřesem. Záchranáři zasahovali v podzemí, kde bylo hlášeno několik zraněných. Jeden z nich museli záchranáři vyprošťovat. Po vyvezení na povrch byli předáni zdravotníkům."

Zda se v dole projevil i úterní otřes, ještě nebylo potvrzeno. Báňská záchranná služba situaci ověřuje vždy přímo na místě a z Ostravy zpravidla vyjíždí kolona záchranných vozů, včetně sanitek. Tu mohli lidé pozorovat v úterý chvíli před půl osmou večer například při průjezdu velkým kruhovým objezdem v Havířově. 

Jana Dronská, mluvčí společnosti DIAMO: "K zásahu naši záchranáři vyjeli standardně i nyní."

Lidé se o záchvěvu okamžitě začali informovat na sociálních sítích. Vesměs všichni popisují, jak se jim pod nohama zavlnila podlaha bytu, zatřásly skleničky ve skříních a podobně. 

Naďa Chattová, mluvčí společnosti OKD: "V prvé řadě je nutné říci, že všichni zaměstnanci jsou pořádku, nikdo nebyl zraněn. Jednalo o geomechanický jev mezi lokalitami Dolu ČSM Sever a Jih ve Stonavě, který se projevil silným povrchovým záchvěvem. Těžba uhlí pokračuje standardním způsobem."

Graf znázorňuje sílu otřesu v úterý 11. října 2022. Zdroj: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR

Důlní otřesy způsobuje těžba

Důlní otřesy vznikají prudkým uvolněním nahromaděného pnutí v hornině nad důlním dílem. Buď toto napětí cíleně uvolní střelmistr odpálením nálože, nebo k němu dojde samovolně vlivem těžby černého uhlí.

Podívejte se na reportáž o konci těžby v Dole Lazy v Orlové

Seismické jevy v hlubinných dolech vznikaly, vznikají a nadále budou vznikat v důsledku uvolňování energie nakumulované v masivu v souvislosti s přeskupováním napětí, ke kterému dochází při realizaci hornické činnosti. Seismické jevy doprovázejí hornictví od jeho počátků s ohledem na značný vertikální i horizontální rozsah vydobytých partií vytvořených hornickou činností za více než stoleté období a nadále vytvářených ve stále aktivní karvinské části revíru.

Dojde-li při geomechanickém jevu k náhlému vysunutí nebo vyvržení hornin s následkem deformace důlního díla, je označen za otřes. Otřesy se vyskytují především ve slojích sedlových vrstev karvinského souvrství dobývaných ve značných hloubkách a jsou způsobeny postupným hromaděním napětí v nadložních pevných horninách a jeho náhlým uvolněním.

Vznik otřesu nelze jednoznačně předpovědět, ani není možné, se stoprocentní účinností jeho vzniku předejít. Prováděnou prevencí je však možné výrazně omezit jeho následky. S využitím prostředků protiotřesové prevence firma omezuje hromadění napětí ve sloji nebo v nadloží, postupně uvolňuje již nahromaděné napětí, případně se snaží o vyvolání otřesu v době, kdy na pracovišti a v jeho blízkosti nejsou lidé. K těmto účelům slouží zavlažování slojí a okolních hornin, odlehčovací vrty, odlehčovací trhací práce ve sloji a bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadložních horninách. Současně je také zvyšována bezpečnost zaměstnanců používáním moderní, vysoce únosné mechanizované výztuže v porubech.

Podívejte se na video, jak to vypadá v Dole ČSM ve Stonavě


Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy