Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Učitelé se školí pro práci s nadanými dětmi

Nový Jičín se stal pilotním městem v rámci Moravskoslezského kraje pro práci s nadanými dětmi. Zapojil se do projektu, který je realizován ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a Mensou.

Jak rozpoznat nadané děti a jak s nimi dále pracovat, aby mohly své schopnosti rozvinout -  to je cílem pěti seminářů, které pro učitele základních i mateřských škol zprostředkovala radnice. Využila tak možnosti být prvním městem, které se zapojilo do společného projektu Ostravské univerzity a Mensy.  

“V rámci centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a Talent Managementu, které máme na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, jsme akreditovali kurz, který zajišťuje proškolení školních koordinátorů péče o nadané,” informovala Jana Škrabánková, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita.

Jana Škrabánková  z Přírodovědecké fakulty patří k předním expertům na vyhledávání talentovaných žáků a práci s nimi - a již několik let spolupracuje také s novojičínským gymnáziem. Právě odtud vzešel prvotní impuls, aby se město do projektu zapojilo i na úrovni nižšího školství.

“Inkluze se všeobecně považuje za způsob, jak začlenit do vyučování handicapované žáky, ale v podstatě by to mělo zahrnout i ty talentované, na to se často zapomíná.Takže  proto jsme rádi, že i tato kategorie žáků bude do té inkluze u nás začleněna,” uvedl Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína.

Na každé základní a mateřské škole ve městě tak budou jeden až dva učitelé, kteří mohou práci s nadanými šířit mezi svými kolegy. Například ale Základní škola Komenského 68 už několik let spolupracuje s Mensou a s nadačním fondem Quiido. Na jiných pracovištích se na tyto aktivity chystají.

“Zatím jsme hodně pomáhali těm slabým žákům  a tady na to jsem se ještě nespecializovali, ale už máme nějaké plány na příští školní rok,” sdělila Iva Benčáková, učitelka ZŠ Jubilejní, Nový Jičín.

“Ještě pořád nevíme, jak přesně uchopit práci s nadanými žáky. Máme je vyhledané, ale úplně není jasné, jakým způsobem s nimi budeme pracovat,“ reagovala Zuzana Jandlová, učitelka ZŠ Jubilejní, Nový Jičín.

“Ten potenciál, který máme v nadaných dětech, je velmi důležitý a pokud ho nerozvíjíme, tak bývá častokrát zmařen navždy. Takže pokud si to nějaké město uvědomí a už od toho raného dětství začne děti rozvíjet, tak si tím zakládá velmi dobře do budoucna na lidský potenciál ve firmách,  který potom bude ten region živit,” míní Tomáš Blumenstein, místopředseda Mensy ČR.

Dle obecně známých údajů je za nadané považováno  zhruba 10 procent populace, mimořádně nadané jsou dvě procenta.  

Nahlásit chybu