Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Kvůli kontrole odpadů budou na popelnicích QR kódy

Město chce zastavit růst nákladů na odpadové hospodářství. Množství vyprodukovaných odpadků bude proto sledovat prostřednictvím QR kódů nalepených na popelnice.

Pracovníci odboru životního prostředí, členové některých osadních výborů a studenti označí  do konce května v Novém Jičíně všechny popelnice a kontejnery na netříděný odpad bílou samolepkou s QR kódem. Půjde z něj vyčíst objem nádoby, její umístění, naplněnost, hmotnost odpadu a počty vývozů.

“Na základě dat, které získáme, posléze dojde k úpravě svozových tras tak, aby to bylo efektivnější a abychom na tom ušetřili. S tím, že každý popelář tak kromě toho, že načte QR kód, tak zaznační, jak moc je ta popelnice plná,” uvedl Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína.

Radnice tak reaguje na připravované zavedení nového zákona o odpadech od roku 2024, který bude znamenat zákaz skládkování směsného komunálního odpadu a lze předpokládat, že náklady na odstranění odpadů budou stoupat.

“Výhledově, záleží na těch datech, která získáme, tak bychom i rádi zavedli motivační systém, který zvýhodní ty občany, kteří buďto více třídí nebo obecně produkují méně odpadu.” dodal místostarosta.   

“Nový Jičín vynaložil v loňském roce na odpadové hospodářství více než 24 milionů korun.

Je to obrovská částka, která v sobě zahrnuje kromě běžného vyvážení domovního odpadu i řadu nadstandardních služeb. Občané mohou využívat dvou separačních dvorů, v ulicích jsou stovky kontejnerů papír, plasty, sklo, textil, obuv, hračky, kovy a bioodpad,” doplnila  Marie Machková, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín.

Další službou je možnost objednat si velkoobjemový kontejner u technických služeb města, v místních částech je zaveden pytlový sběr plastů a mobilní sběr nebezpečného odpadu. Město také zdarma rozdává tašky na tříděný odpad. Řada domácností dostala v minulosti kompostéry.

Nahlásit chybu
ASF jobs s.r.o. - pracoviště
Nový Jičín
od 11 760 do 15 288 Kč/měsíc

Detail

NOBUS PRINT s.r.o. - pracoviště Kopřivnice
Kopřivnice
od 10 000 Kč/měsíc

Detail

VaKo stavební s.r.o. - Kopřivnice
Kopřivnice
od 33 000 do 42 000 Kč/měsíc

Detail