Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Zastupitelé jednali o prioritách příštího rozpočtu, vybrali čtyři

Zastupitelé města schválili investiční akce, které prioritně zařadí do rozpočtu na příští rok. Sledovaným bodem jednání byla také příprava rozšíření průmyslové zóny.

Čtyři investiční projekty, které budou prioritou města, už v září odsouhlasili zastupitelé jako závazek pro tvorbu rozpočtu na příští rok. Důvodem je, aby už nyní mohla radnice vypsat výběrová řízení na zhotovitele. Je mezi nimi také druhá etapa stavby parkoviště v sídlišti Dlouhá a příprava inženýrských sítí v lokalitě Za školou pro výstavbu rodinných domů.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Jedná se o dvě investiční akce, které byly zařazeny už v letošním rozpočtu, nicméně z hlediska projektové přípravy a povolovacího procesu došlo k prodloužení termínu, takže budou realizovány až příští rok. Dalším velkým projektem, který nás čeká příští rok, je statické zajištění přístavby Beskydského divadla za zhruba 20 milionů korun.”
Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Zastupitelstvo také schválilo příslib financování dostavby Střediska volného času Fokus ve výši 22 milionů. Nicméně většinu pokryje dotace. Město bude platit pouze asi 5 a půl milionu. A příští rok, až se zakázka vysoutěží, si středisko volného času vezme úvěr a tyto finance městu vrátí.”

Dále zastupitelé přijali druhý dodatek k poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje, kterou získalo ještě minulé vedení města na rozšíření průmyslové zóny. Požadují prodloužení termínu jejího využití. Opozici se opoždění projektu nelíbí.

Jaroslav Dvořák (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: ”My jsme na tom dost intenzivně pracovali, v roce 2016 jsme dostali dotaci 10 milionů od Moravskoslezského kraje, ale jsme o čtyři roky později a posunutí termínu už je zase o rok.”
Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Ten projekt se neodkládá, nějak se extra neprodlužuje, nicméně ta majetkoprávní a projektová příprava není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát.”

Průmyslový park má vzniknout ve stejné lokalitě, kde před pár dny začala stavba centrální hasičské stanice.

Jedním z dalších projednávaných bodů byla i finanční participace obcí ve správním území Nového Jičína na síti sociálních služeb. Dle dohody má 10 obcí, jejichž obyvatelé tyto služby využívají, přispět ročně do systému částkou okolo tři čtvrtě milionu korun.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Kde sice jedna obec tuto smlouvu vypověděla, ale současně peníze poslala tak, jak bylo ve smlouvě ujednání. Některé obce naopak zaplatily de facto rok dopředu a tímto transparentně avizuji, že se chtějí podělit na sociální síti v našem obvodu s rozšířenou působností.”

Z pohledu spolků a organizací v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit byl rovněž důležitý souhlas zastupitelů se změnou čerpání individuálních dotací.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Zastupitelstvo schválilo 23 dodatků ke smlouvám se spolky, které žádaly o dotace, a vzhledem k situaci nemohly konat některé své akce. U některých to bylo posunutí termínu u některých změna položky v rozpočtu. Takže to je od nás takový vstřícný krok, aby ty akce mohly konat, ale v jiném termínu, než původně plánovaly.”

V letošním roce čekají zastupitele ještě dvě schůze, v listopadu a v prosinci. Podstatnou problematikou bude schvalování rozpočtu na rok 2021.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy