Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rozpočet na rok 2021 posílí úvěr na investice, opravovat se začne bytový dům K Archivu

Nový Jičín bude v roce 2021 hospodařit se schodkovým rozpočtem. Zastupitelé proto schválili přijetí 100 milionového úvěru. Financovat se z něj budou tři zásadní investiční akce související zejména s bydlením.

Na straně výdajů 902 milionů korun, v položce příjmů 707 milionů. Takto vypadá rozpočet Nového Jičína, který pro příští rok schválili zastupitelé.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Rozpočet je koncipován tak, že reaguje na predikce ministerstva financí týkající se propadu daňových příjmů díky epidemii koronaviru, vyhlášenému nouzovému stavu a obecně propadu ekonomiky.”

Rozdíl mezi příjmy a výdaji město pokryje vlastními zdroji na účtech a 100 milionů získá z investičního úvěru, který bude účelový na tři velké projekty týkající se bydlení.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Jedna z největších investičních akcí, která v příštím roce započne a měla by skončit v roce 2022, je rekonstrukce bytového domu K archivu, je to bývalý Dům sester, ubytovna, kterou město darem převzalo od kraje v roce 2016. je to akce za zhruba 65 milionů korun. Mělo by zde vzniknout 39 startovacích bytů pro mladé lidi do 35 let.”

Část úvěru použije radnice na revitalizaci dvou panelových domů Na Lani 212 a Zborovská 11 s celkem 87 byty. Velká akce v oblasti bydlení jsou také inženýrské sítě za 41 milionů korun v lokalitě Za Školou v Žilině.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Nezapomínáme v rozpočtu ani na místní části. Například v Žilině, která je velmi aktivní na půdě komunitního a spolkového života, by měl z bývalé čističky odpadních vod vzniknout spolkový dům.”

Dalším důležitým projektem bude realizace dlouho plánovaného rozšíření Střediska volného času Fokus za 20 milionů korun.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Dojde tam k přistavení nádstavby nad vstupní halou, kde vznikne nový sál, nová terasa, nové klubovny a část budovy bude zateplena. Je potřeb ale říct, že na tuto akci získáme asi 14 a půl milionů dotaci.”

23 milionů korun, tentokrát bez dotace, bude stát zajištění statiky novodobé přístavby Beskydského divadla. Poměrně velké finanční prostředky jsou vyčleněny na opravy a údržbu mateřských a základních škol.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “My jsme letos nechali zhotovit tři projektové dokumentaci na hřiště u základních škol Jubilejní, Dlouhá a Komenského 66. Nejpřipravenější je projekt u základní školy Dlouhá, proto zastupitelé schválili svolení pro školu, aby mohla žádat o dotaci s tím, že ve chvíli, kdy se dozvíme, že ji získáme, operativně zařadíme do rozpočtu potřebné investice.”

V rozpočtu jsou také finance na realizaci několika opatření z koncepce parkování, například stavba parkovacích míst na ulici Dlouhá nebo stání před školami na ulici Bohuslava Martinů. Počítá také s odbočkou na cyklostezce Koleje, které povede na Čerťák.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Mohl by se příští rok podařit vybudovat přechod před Střediskem volného času Fokus, po kterém je voláno mnoho let. Nakonec po vypracování studie a konzultaci s policií, se ukázalo, že to možné bude. Snad příští rok bude vybudován mezi ulicemi Derkova a Husova.”

Radnice bude pokračovat v revitalizaci městských bytů nebo v modernizaci tepelného hospodářství. V plánu je také revitalizace střediska zeleně technických služeb na Palackého ulici, projektová dokumentace na skatepark a dva miliony na Hückelovy vily, mimo jiné na záchranu nástropních maleb Eduarda Veitha.

Do podoby rozpočtu ale zatím nebyly zaneseny změny v souvislosti s vládou navrženým daňovým balíčkem. Radnice na ně bude reagovat začátkem příštího roku.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy