Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Největší projekty představil zastupitelům seminář, veřejnost si je může prohlédnout na webu

Největší investiční akce letošního roku představilo město zastupitelům na semináři. Prohlédnout si mohli detaily devíti projektů a jejich financování. Účastníci si mohli vybrat, zda se prezentace zúčastní přímo v aule radnice nebo formou videokonference.

Semináře pro zastupitele k nejdůležitějším investičním projektům začalo vedení města svolávat v tomto volebním období. Cílem je poskytnout detailní informace o záměrech, do kterých se město chystá investovat nejvíce prostředků. Letos je to zejména do bydlení, tedy do zateplení dvou bytových domů, rekonstrukce domu K Archivu a zasíťování lokality v Žilině pro výstavbu rodinných domů. Zastupitelé si mohli seminář vyslechnout formou videokonference, nebo přímo v aule radnice, kam dorazilo 10 z nich.

Jaroslav Kotas (KSČM), zastupitel Nového Jičína: “Podrobnější informace, kolik co bude stát, jaký je termín realizace, to teď nevím. Takže s tímto jdu na ten seminář, abych se dozvěděl podrobnosti. Určitě jsou tam důležité věci, jako rekonstrukce bývalého domu sester, bytových domů, jeden je zrovna u nás v Loučce na Jičínské.”
Emil Adámek (Piráti), zastupitel Nového Jičína: “Je to obecně o tom získat informace o tom, do čeho se bude investovat, i s ohledem na dopady kovidu, nevíme ještě úplně, jak to ovlivní rozpočet, nicméně schvaloval se úvěr, který by měl být určený na pokrytí některých investičních akcí., takže uvidím.”
Jiří Klein (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: “Celkově mě zajímají všechny investice, které se chystají v budoucích letech. To by mělo zajímat každého zastupitele. Samozřejmě jsem zvědavý zejména na to, co bude s domem sester, případně s pozemky v Žilině, které se nabízí občanům nebo jestli se někam posuneme s prodejem pozemků na Dolní bráně.”

Obsahem semináře bylo 9 akcí. Kromě již mnohokrát zmiňovaných projektů do bydlení je to také investice za 26 a půl milionu korun do tepelného hospodářství.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Dokončujeme revitalizaci pěti kotelen plus teplovodního zařízení na ulici Jičínské. Další velkou akcí je dokončení propojení cyklostezky směrem na Čerťák a nesmíme zapomenout na přístavbu Střediska volného času Fokus.”
Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Je to akce s názvem Nové multifunkční klubovny ve Středisku volného času Fokus. V podstatě se jedná o nadstavbu nad současným vstupním prostorem. Tam by mělo vzniknout nové patro, kde bude nový sál, který bude moct být použitý i jako tělocvična, zároveň tam budou klubovny, kuchyňka a nová terasa.”

Nadstavba Fokusu vyjde zhruba na 16 milionů korun, radnice má přislíbenou dotaci téměř v 90 procentní výši. Dvacet milionů korun z rozpočtu města si vyžádá nutné zajištění statiky levého křídla přístavby Beskydského divadla. Letos také začne příprava rekonstrukce hřiště u základní školy na Dlouhé ulici.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Náklady se vyšplhaly na 21,5 milionu korun, nicméně 70 procent by mělo být vráceno z dotace. Pokud tuto dotaci nezískáme, tak do této investice letos nepůjdeme. Momentálně čekáme na výsledek.”
Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Všechny, projekt, které jsou překládané v rámci semináře, již mají zahájenou projektovou přípravu, respektive některé ukončenou, mají vydáno stavební povolení a mají zpracovanou projektovou dokumentaci pro realizaci. U některých se projekt dokončuje., ale všechny by měly být stihnutelné v letošním roce. Respektive u těch složitějších projektů, což je bytový dům K Archivu, tak předpokládáme rozložení do dvou let.”

Se všemi devíti projekty se bude moci seznámit i veřejnost, vypublikovány budou na webových stránkách města.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávyLuboš Vilášek provozovna Vlčnov
Starý Jičín
od 16 100 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Miroslava Pavlíková, pracoviště Benzina Nový Jičín, Suvorovova 664
Nový Jičín
od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

WESTOSTVECTOR s. r. o. Pracoviště Nový Jičín, ul. Palackého
Nový Jičín
od 40 000 do 60 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry