Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nový vizuální styl města provází moderní znak

Nový Jičín začíná používat novou zjednodušenou verzi městského znaku. Vytvoření moderního loga je součástí celkového sjednocení vizuální identity města.

E-mailová korespondence, prezentace projektů nebo kalendář města na rok 2021. To už jsou všechno místa, kde se objevuje nová zjednodušená verze městského znaku Nového Jičína respektive jeho moderní logo.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Které, chtěl bych zdůraznit, nenahrazuje současný znak města. Ten samozřejmě zůstává a to bylo i podmínkou, protože náš znak města má historii od konce 14. století a rozhodně jsme ho chtěli zachovat. Ale je takovou variantou, kterou je možné použít v různých dalších kontextech, například při méně formální komunikaci nebo na sociálních sítích.”

Petr Čaník, zpracovatel nové identity města: “Sám se cítím jako novojičínský patriot. Ve všech směrech, ať již s architekty, s historiky, jsme se snažili s maximální pokorou a respektem převzít tu štafetu předchozích generací a přenést do moderních pojetí, které jsou spojení s 21. století.”

Podobu zjednodušeného znaku město a jeho zpracovatelé konzultovali i s Karlem Müllerem, ředitelem Zemského archivu v Opavě, členem podvýboru pro heraldiku poslanecké sněmovny.

Nová značka obsahuje tradiční paži, která drží zavinutou střelu. Chybí ale erb, který nahrazuje svislá čára. Lze k ní pro propagační účely aplikovat různé symboly a nápisy.

Znak města měl v uplynulých staletích různé podoby, a ani poslední desetiletí jeho vzhled neustálila a jeho zobrazení se měnilo.

Petr Čaník, zpracovatel nové identity města: “Nějaká ideální podoba vlastně nikdy neexistovala. To, co je pro všechny znaky společné, je opravdu ta symbolika oblaku, ruky a letící střely. Ale to, jak ta ruka vypadá, jestli to byla jen paže nebo celá ruka, úhel, který ta ruka měla, to se opravdu v proudu času měnilo.”

Moderní verze znaku je ovšem jen vrcholem nově vytvořené jednotné vizuální identity radnice.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Město dosud nemělo zpracovaný komplexní dokument, který by popisoval vizuální komunikaci města na venek v jednotlivých oblastech. Proto jsme se rozhodli zpracovat tzv. manuál jednotné vizuální identity, který bude fungovat jednak jako návod, aby jednotliví zaměstnanci města věděli, jak má vypadat například příspěvek na facebooku, prezentace, a zároveň abychom také zajistili, že veškeré materiály, které půjdou z města, například propagačních předmětů, budou mít jednotný styl, a aby každý, kdo je uvidí, aby na první pohled viděl, že to je produkt, který pochází z města Nového Jičína.”

Sjednocený vizuální styl by se měl postupně aplikovat do všech dokumentů radnice, označení služebních vozů, prezentací nebo i do podoby orientačních tabulí úřadu.

Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního, MěÚ Nový Jičín: “Na webových stránkách města občané nově najdou logo manuál, najdou ho v sekci Město - symboly města - vizuální styl. Zde jsou všechny informace jednak ke znaku města, k nové značce a mohou si zde prohlédnout i logomanuál. Je zde i ten starý původní znak, který se v této variantě používá výjimečně, a také srovnání toho staršího typu znaku a toho nového a možné využít nové značky.”

Manuál zveřejněný na webu také přesně definuje, kdy bude město prezentovat historický a kdy zjednodušený znak.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávyBOHEMIA MARTEN CORPORATION a.s. - LIDL Studénka
Studénka
od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc

Detail

1. ZLATÁ SERVISNÍ s.r.o. - Čerpací stanice MOL, pracoviště Nový Jičín
Nový Jičín
od 19 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

BC LOGISTICS s.r.o. - Multimodal park s.r.o., Mošnov
Mošnov
od 110 do 130 Kč/hod.

Detail

Dnešní premiéry