Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Renesanční přestavba Žerotínského zámku skončila před 480 lety

Nejstarší kamennou stavbou na území města je zámek. Éra jeho největšího rozmachu nastala za doby vlády Žerotínů. Tehdy, před 480 lety, ale také skončila jeho renesanční přestavba.

Zámek, ve kterém dnes sídlí muzeum, byl vybudován na sklonku 14. století, a je nejstarší kamennou stavbou města. Za vlády různých šlechtických rodin byl postupně rozšiřován. Největší stavební rozmach začal za panování starobylého moravského rodu pánů ze Žerotína.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Jan starší ze Žerotína, zvaný Bohatý, odkoupil toto panství, včetně i Nového Jičína v roce 1499. Bohužel zakrátko umírá a v roce 1500 je zámek i celé město zapsáno do Moravských zemských desek na jeho syny.”

S renovací zámku začal po velkém požáru v roce 1503 Viktorin ze Žerotína. Éra největší přestavby ale nastala až po té, co se v roce 1532 stal majitelem Bedřich ze Žerotína. V mládí procestoval část západní a jižní Evropy, pobýval na dvoře španělského krále Karla V. Habsburského. Do Nového Jičína si přivezl poznatky z výstaveb zejména italských městských pevnostních systémů, a také zručné řemeslníky a stavitele.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Zahájil opravdu velice rozsáhlou rekonstrukci zámku, dostavbu jednotlivých křídel, pater, výstavbu atik, které byly až 25 metrů vysoké, výstavbu věžic, kterých bylo deset, dneska se dochovaly pouze tři, a dalších záležitostí, které se týkaly pevnostního systému. Bohužel, v roce 1541 umírá a tyto práce, které měly pokračovat třeba nádhernými arkádami, už nebyly dokončeny.”

Renesanční přestavba zámku tak před 480 lety skončila. Jeho syn, Jan mladší ze Žerotína, panství v roce 1558 prodává.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Velice významným heraldickým artefaktem připomínajícím Bedřicha ze Žerotína a jeho manželku Libuši z Lomnice je nádherný alianční znak na lodžii přistavěné k zámku při původním historickém vjezdu do zámeckého areálu.”

Znak byl, podle některých heraldických odchylek, vsazen do zdi až po Bedřichově smrti. Stále tak připomíná, že realizovaný záměr tohoto šlechtice byl nejvýznamnějším zásahem do celistvosti objektu.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Byly dokončeny veškeré věci, týkající se i hospodářské struktury, ale bohužel, stavba už dnes o tom tolik nevypovídá. Ve druhé polovině 19. století byly sneseny většiny atik, byly sundány věžice a zámek se dostal do zcela jiné podoby, pod taktovkou stavitele Ignáce Klose.”

Zaniklé nebo i některé nedokončené renesanční prvky z novojičínského zámku je dnes možné vidět na jiném historickém objektu, zámku v Náměšti nad Oslavou. Přestavět ho nechal jako své nové sídlo, i s využitím inspirace z plánů pro novojičínskou stavbu, právě Jan mladší ze Žerotína.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy