Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Město a lidé z Nerudovy ladili revitalizaci sídliště, která potrvá šest let

Město připravuje projekt revitalizace sídliště Nerudova. Část úprav se ale nelíbí některým místním obyvatelům a sepsali petici. Radnice s nimi ladila názory na veřejném projednání.

V bytové zástavbě v okolí ulice Nerudova žije zhruba 900 lidí, což představuje více než 300 domácností. Město od loňského roku připravuje revitalizaci tohoto sídliště. Do již vzniklé celkové koncepce byly zapracovány také výsledky ankety, ve které se k projektu vyjadřovali zdejší obyvatelé. Město tehdy obdrželo zpět 97 vyplněných dotazníků.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Jako nejpalčivější problém je vnímána otázka parkování a nedostatek kapacit pro vozidla obyvatel této části města. Takže tyto věci byly zapracovány do koncepční studie, která byla v březnu letošního roku schválena zastupitelstvem a postupně rozjíždíme jednotlivé etapy tak, jak bylo navrženo v této studii.”

V současné době se zpracovává projektová dokumentace na první fázi, na podzim se chce radnice ucházet o dotaci ze Státního fondu podpory investic.

Ke druhé etapě teď v srpnu město svolalo veřejné projednání.

Zhruba 130 obyvatel sídliště už na jaře podepsalo petici, ve které s navrženým řešením revitalizace sídliště nesouhlasí. Zejména s vybudováním některých parkovacích míst nebo posunutím jednoho z dětských hřišť. Pod petici se podepsala například Renáta Foltová, která na sídlišti bydlí 26 let.

Renáta Foltová, obyvatelka sídliště: “Před naším vchodem je dětské hřiště, což někomu možná vadí, ale nám teda určitě ne. Jsou tam vzrostlé stromy, odhlučňuje to trošičku ruch z cesty, ale teď jsme se dozvěděli, že tam budou parkoviště. Problém s parkováním je, to se ví, ale nelíbí se nám, že to řešení je takové, že to parkoviště bude prakticky všude. A aby se ničila zeleň, aby se kácely ty vzrostlé stromy, tak to by nám opravdu vadilo.”

Iva Seitzová, který zpracovala koncepci lokality Nerudova, se na problematiku regenerace sídlišť dlouhodobě specializuje a za svou práci získala celorepublikové ocenění Architekt obcí 2018. Podle ní je největším problémem této oblasti zástavby nedostatek plochy.

Iva Seitzová, architekta, autorka projektu revitalizace sídliště: “My se musíme na každé území, které navrhujeme, dívat koncepčně, celkově. To znamená, že skloubíme dopravu, ať už pro pěší, pro vozidla, skloubíme zeleň a návrhy mobiliáře a míst pro volnočasovou rekreaci. Bohužel sídliště Nerudova je postaveno velice hustě a je protkáno extrémně velkým množství inženýrských sítí, to je velice omezujícím faktorem. Ale právě to, že jsou tam sítě, zamezuje tomu, aby se tam dalo něco smysluplného třeba postavit.”

Výsledkem dvouhodinové diskuse s obyvateli sídliště Nerudova nakonec bylo, že město nechá do projektu II. etapy zapracovat některé kompromisní změny.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Pozitivně ze strany občanů byla kvitována možnost zřídit nad prodejnou zahradní techniky etážové stání, čili jedno patro navíc, které navýší kapacity parkování. Na to konto občané, mimo jiné, nejvíce brojili proti dvěma parkovacím kapsám ve spodní části ulice Nerudova. Zároveň si přejí více zeleně, stromů a zvětšení dětského hřiště. Takže v rámci přípravy zadání projektové dokumentace II. etapy se budeme snažit zakomponovat tyto náměty.”

Ve zmíněných kapsách je navrženo celkem 27 parkovacích míst. Variantou může být zrušení jedné z nich nebo snížení kapacity v obou těchto plochách a na jejich konto rozšíření zeleně. I tak koncepce regenerace této lokality počítá s výsadbou asi 50 stromů.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Máme v plánu v podstatě každou etapu, která bude zahajována, tak projednávat ty konkrétní detaily s obyvateli té dotčené lokality.”

Projekt revitalizace je rozdělen do šesti etap a bude realizován v letech 2022 až 2027. Součet celkových nákladů je zhruba 51 milionů korun včetně daně.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy