Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Do školních lavic na prvním stupni usedlo 50 % žáků

  • Studénka,

Do základní školy Sjednocení aktuálně dochází okolo 60 dětí prvního stupně, které se vzdělávají v šesti skupinách. Ze všech základních škol ve Studénce zůstala zavřená pouze škola Slunečnice, v níž se vzdělávají hendikepované děti.

"V podstatě neprobíhá normální výuka, ale plnění úkolů, které mají i děti, které zůstaly doma. Víceméně se svým třídním učitelem se věnují tomu, co by měli dělat v domácí výuce a v dalších hodinách se věnují pracím, které by byly ve výchovách, ať už je to výtvarná výchova, hudební výchova. Co se týče Slunečnice, třídy podle paragrafu 16 neotvíráme. Je to z kapacitních a hygienických důvodů," uvedla Jana Mantheeová ředitelka ZŠ Sjednocení.

Základní škola Františka kardinála Tomáška otevřela dokonce 8 skupin pro celkem 98 dětí. Žáci se zde učí především základním předmětům jako je matematika, čeština a angličtina. Na to, jak budou následně hodnoceni jsme se zeptali ředitele školy.

"Manuál k hodnocení za druhé pololetí jsme už obdrželi, podle toho dostali všichni učitelé instrukce, jak hodnotit, jak k tomu přistupovat. Veškerá distanční výuka i ta současná dobrovolná ve škole je založena na hodnocení podpůrném. Veškeré hodnocení, které bude v tomto období uváděno, bude podpůrným materiálem pro hodnocení za druhé pololetí," vysvětlil ředitel ZŠ Františka kardinála Tomáška Milan Stiller.

Z celkového počtu 130 žáků nastoupilo 64 dětí do třetí ze Studéneckých škol. V základní škole Butovická funguje nejen školní jídelna, ale také odpolední družina. Dětem se zde mohou věnovat všichni pedagogové.

"Kapacitně jsme skvěli, všichni zaměstnanci naší školy nastoupili. Hlavně bych chtěla poděkovat všem rodičům, žákům a našim pedagogům za to, že to všichni krásně zvládli a skvěle zvládli od toho 11. března až do teď. Kdybychom je tady neměli, tak by naše škola nemohla v tomto směru dále existovat," poděkovala ředitelka ZŠ Butovická Aranka Horváthová.

V době epidemiologické krize zůstala pro žáky uzavřená i základní umělecká škola. Ani zde však kantoři nezaháleli a své žáky se snažili vzdělávat prostřednictvím sociálních sítí. Nyní je nedocházející student spíše výjimkou.

"Mám pocit, že tím, že děti byly doma, že se na výuku docela těšily. Bylo to pro ně něco nového, učitel byl od něj dál, ale zkušenost nejen má, ale i mých kolegů je taková, že se děti opravdu připravovaly na hodiny, těšily se na svého učitele. Samozřejmě nemůže to nahradit výuku ve třídě, v učebně, kdy dítěti ukazujete názorně. Děti nestály, pokrčovaly dál a přizpůsobily se tomu," vysvětlila ředitelka ZUŠ Komenského - Studénka Renáta Talpová.

Lze říct, že na prví stupeň základních osobně dochází 50 % žáků. Pro všechny ostatní je stále zařízena výuka pomocí elektronických vzdělávacích systémů.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy