Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Dobrovolní hasiči absolvovali protichemické cvičení

  • Studénka,

Michal Weislechner, velitel jednotky: „V okrese Nový Jičín jsou krom jednotky ze Studénky ještě dvě další předurčené pro zásahy na nebezpečné látky. Taková jednotka musí být co půl roku proškolena a vycvičena na tento typ zásahu.“

Petr Sič, velitel JSDH Studénka: „V návaznosti na to, že naše jednotka je předurčena pro zásahy při úniku nebezpečných látek, musí hasiči absolvovat tyto odborné výcviky. Je třeba si uvědomit, že nasoukat se do tohoto protichemického obleku není vůbec jednoduché, když si uvědomíme, že na sobě má hasič už nějaké oblečení, má dýchací přístroj, na hlavě přilbu. Je velmi problematické se do toho obléct.“

Práce a pohyb v nich není jednoduchou záležitostí, proto bylo cvičení zaměřeno i na zásah.

Petr Sič, velitel JSDH Studénka: „Samostatný zásah v těchto oblecích je také dost náročný, je v něm omezena svým způsobem hybnost hasiče, je omezené vnímání okolí, cit. Z toho důvodu hasiči musí cvičením projít, aby se zdokonalili a získali v tom praxi.“

Tomáš Šnejdrla, velitel družstva: „Práce v protichemickém obleku je fyzicky náročná, protože ve vedrech je člověk ještě zabalený do takového gumové pláště. Má na sobě dýchací přístroj, přilbu a celkově je komunikace nesnadná. Člověk se spíš než vysílačkou dorozumívá ručně. Proto je zásah náročný.“

Výcvikem musí hasiči projít každoročně. Ať už se jedná o praxi nebo teorii, některá cvičení mají přesně předepsaná a další si volí dle předurčení jejich jednotky.

Petr Sič, velitel JSDH Studénka: „Členové naší jednotky musí každoročně absolvovat nějaký předepsaný výcvik. Mají předepsanou odbornou přípravu, kde je část povinná, stanovuje ji záchranný hasičský sbor. Jsou to témata, které stanoví pro každý rok. Pak jsou to témata, která si určí jednotka s ohledem na jejich předurčenost, na použití techniky, na výbavu. Tohle všechno je začleněno do plánu odborné přípravy, kterou na začátku roku schválí starosta.“

V letošním roce si už studénečtí hasiči práci v protichemickém obleku vyzkoušeli i u ostrého zásahu. 12. června vyjeli k úniku nebezpečných látek.

Tomáš Šnejdrla, velitel družstva: „Jednotka vyjela v červnu do skladu nebezpečných látek do Oder, kde jsme přímo prováděli zásah v protichemických oblecích. Jednotka na místě prováděla neutralizaci barelů s nebezpečnou látkou. Na místě zásahu pracovali z naší jednotky v protichemickém obleku čtyři hasiči.“

Jednotka vlastní čtyři protichemické obleky a také několik cvičných. Hasiči je ovšem používají jen zřídka. Zásahů tohoto typu se ročně provádí jen hrstka.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy