Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Archeologové odhalili staré sídliště a pohřebiště

Unikátní nález odhalili archeologové, kteří vedli výzkum v Loděnici na Opavsku. Při průzkumu, který probíhal v souvislosti s výstavbou suchého poldru, objevili 4 000 let staré sídliště a pohřebiště. Archeologové zde našli především velmi dobře zachované lidské ostatky.Posuzovat je teď budou antropologové.

Těžká technika pracuje tady, na konci obce Loděnice na Opavsku už od jara. Povodí Odry zde buduje od jara suchou hráz, která je součástí protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy.Od srpna zde pracují také archeologové. Objevili zde rozsáhlé sídliště a pohřebiště z doby eneolitu až doby bronzové. V 15 hrobech našli velmi dobře zachovalé lidské pozůstatky.

“Toto naleziště je unikátní proto, že jsem zde objevili sídliště i pohřebiště dohromady.” upřesňuje Iva Vondroušová z Archeologického ústavu ČR.

Podle archeologů se jedná o osídlení kulturou Chlopice-Veselé, která se dochovala pouze na dvou dalších místech v Moravskoslezském kraji : v Opavě Kylešovicích a Kateřinkách.

Kosterní pozůstatky se nacházejí asi metr pod povrchem a díky jílovité půdě se dochovaly ve velmi dobrém stavu.

„Dle morfologie lebky určujeme pohlaví a dle dlouhých kostí pak výšku postavy. Podle zubů určujeme věk.” objasnila nám antropoložka Pavlína Řeháčková.

Zatímco kosterních pozůstatků mají odborníci k dispozici nebývalé množství, ostatní nálezy jsou skromnější: tvoří je třecí miska, pár hliněných úlomků, hroty šípů nebo část keramické pece.

Archeologové chtějí ve výzkumu pokračovat. V následujících měsících všechny nálezy očistí a zaevidují. Do terénu se vrátí opět na jaře.

„Stavební práce budou probíhat zároveň s průzkumem. Nepředpokládáme, že by mohlo dojít k jejímu zdržení.“ řekla Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry.

Stavba víc jak pět metrů vysoké a téměř 300 m dlouhé hráze by měla být dokončena příští rok na podzim.

Nahlásit chybu


K tématuArcheologové odhalili staré sídliště a pohřebiště
Vydáno 5. října 2017 15:11, Opava, Katka Geryková
Unikátní nález odhalili archeologové, kteří vedli výzkum v Loděnici na Opavsku. Při průzkumu, který probíhal v souvislosti s výstavbou suchého poldru, objevili 4 000 let staré sídliště a pohřebiště. Archeologové zde našli především velmi dobře zachované lidské ostatky.Posuzovat je teď budou antropologové.

Těžká technika pracuje tady, na konci obce Loděnice na Opavsku už od jara. Povodí Odry zde buduje od jara suchou hráz, která je součástí protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy.Od srpna zde pracují také archeologové. Objevili zde rozsáhlé sídliště a pohřebiště z doby eneolitu až doby bronzové. V 15 hrobech našli velmi dobře zachovalé lidské pozůstatky.

“Toto naleziště je unikátní proto, že jsem zde objevili sídliště i pohřebiště dohromady.” upřesňuje Iva Vondroušová z Archeologického ústavu ČR.

Podle archeologů se jedná o osídlení kulturou Chlopice-Veselé, která se dochovala pouze na dvou dalších místech v Moravskoslezském kraji : v Opavě Kylešovicích a Kateřinkách.

Kosterní pozůstatky se nacházejí asi metr pod povrchem a díky jílovité půdě se dochovaly ve velmi dobrém stavu.

„Dle morfologie lebky určujeme pohlaví a dle dlouhých kostí pak výšku postavy. Podle zubů určujeme věk.” objasnila nám antropoložka Pavlína Řeháčková.

Zatímco kosterních pozůstatků mají odborníci k dispozici nebývalé množství, ostatní nálezy jsou skromnější: tvoří je třecí miska, pár hliněných úlomků, hroty šípů nebo část keramické pece.

Archeologové chtějí ve výzkumu pokračovat. V následujících měsících všechny nálezy očistí a zaevidují. Do terénu se vrátí opět na jaře.

„Stavební práce budou probíhat zároveň s průzkumem. Nepředpokládáme, že by mohlo dojít k jejímu zdržení.“ řekla Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry.

Stavba víc jak pět metrů vysoké a téměř 300 m dlouhé hráze by měla být dokončena příští rok na podzim.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000010092/archeologove-odhalili-stare-sidliste-a-pohrebiste