Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

12 tisíc lidí a desítky expertů se zapojili do debaty o budoucím směřování Ostravy

Ostrava-město |

Kvalita života v Ostravě se zvyšuje. Ve městě přibývá vzdělaných lidí, lépe se zde podniká i dýchá. Ekonomicky město roste, průměrné mzdy ale zaostávají za zbytkem republiky. Lidé jsou s životem v Ostravě z větší části spokojení.

Jan Dohnal, primátor Ostravy: "Město dlouhodobě plánuje, daří se realizovat jak velké projekty, tak menší zásahy, jako jsou úpravy veřejného prostoru nebo podpora kulturních a komunitních akcí ve všech městských obvodech. Zároveň plní svou metropolitní roli pro více než 600 tisíc obyvatel, kteří dojíždějí z předměstí a využívají výhod a funkcí metropole. Od roku 2016 bylo úspěšně dokončeno 47 strategických projektů, mezi nimi například revitalizace budovy bývalých městských jatek či výstavba City Campusu na Černé louce. Dalších 49 projektů je realizováno, zmínit mohu rekonstrukci Sportovního areálu Poruba či rozvoj areálu naší zoo, v přípravné fázi je pak 54 dalších strategických projektů. Patří mezi ně například rozvojová oblast Pod Žofinkou a mnohé další."

Vývoj města v posledních letech je vyhodnocován při aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Ostravy, který bude hotov na jaře příštího roku a bude reprezentovat priority a ambice Ostravy s výhledem na desítky let dopředu.

Hana Tichánková, náměstkyně primátora: "Nejen díky tisícům získaných podnětů od obyvatel, ale také průběžným sledováním ukazatelů vývoje máme podrobný přehled o tom, jak se v Ostravě žije a jak se město vyvíjí. Novinkou jsou zpracovaná anonymní data od mobilních operátorů, která ukazují, jak město během dne pulsuje a v různých částech se nafukuje, nebo naopak smrskává. To vše včetně názorů odborníků i veřejnosti zohledníme při nastavení priorit a projektů do dalších let."

Strategický plán pod značkou fajnOVA vzniká s výhledem do roku 2030. Proces je aktuálně v polovině. Na analytickou část naváže návrhová, v níž město čeká diskuze o budoucích prioritách a strategických projektech. Hotovo má být na jaře příštího roku. Podrobnosti a informace o možnostech zapojení nabízí web fajnOVA a sociální sítě fajnOVA. Zpracovatelem plánu je společnost BeePartner.

Zapojení veřejnosti – dotazníky, pocitové mapy a podněty z ostravských akcí

Do dotazníkového šetření při tvorbě plánu se letos na jaře zapojilo 5 200 lidí. Z dotazníků mj. vyplynulo, že největší spokojenost panuje s dopravou ve městě, trávením volného času a školstvím. Nejhůře respondenti hodnotili kulturu chování obyvatel, čistotu a vzhled veřejných prostor a bezpečnost ve městě.

Hana Tichánková, náměstkyně primátora: "Životní prostředí už netáhne Ostravu ke dnu, lidé jej řeší méně než v minulosti."

Od dubna do června mohli lidé vyplňovat online pocitové mapy. Přes 1 650 lidí do mapy zaznamenalo téměř 24 000 bodů. Ukazují, kde se lidé cítí a necítí dobře nebo místa, která by se měla rozvíjet.

Hana Tichánková, náměstkyně primátora: "Možnost srovnání s pocitovými mapami sedm let nazpět ukazuje, že lidé vnímají pozitivní změnu třeba v historickém jádru města a na Havlíčkově nábřeží, stejně jako jsou jim stále trnem v oku Hlavní nádraží a Frýdlantské mosty, nebo mnohá zákoutí, která se nezměnila."

Pohled obyvatel na život ve městě a jeho rozvoj doplňují další vstupy získané od přibližně 5 000 lidí na akcích v Ostravě nebo cílenými diskuzemi například se studenty.

Zapojení politiků, odborníků a osobností

Do plánování je zapojeno mnoho desítek osobností a odborníků. Uskutečnilo se sedm pracovních skupin věnujících se vybraným tématům, jako jsou prostředí pro život, mobilita, podnikání nebo vysoké školy. S vybranými 80 osobnostmi zastupujícími různé obory a odvětví se uskutečnily hloubkové strukturované rozhovory. Průřezově jsou zapojeni politici nejen z vedení města, ale i městských obvodů.

Data od mobilních operátorů

Lokalizační data pohybu obyvatel po městě od mobilních operátorů z dubna 2022 dávají konkrétní představu o tom, jak se město během dne „nafukuje“ a „smršťuje“. Ostravu využívá pravidelně více než 600 tisíc lidí, což z města dělá centrum ostravské metropolitní oblasti. Přes 100 tisíc lidí dojíždí do Ostravy pravidelně za prací nebo do škol, dalších více než 200 tisíc lidí jezdí do Ostravy méně pravidelně za jiným účelem (zábava, volný čas, nákupy, služby, návštěva úřadů, rodiny, známých apod.).

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Pohyb obyvatel lze vysledovat na úroveň městských obvodů nebo i konkrétních lokalit. Nejvíce exponovaný je centrální obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který se v pracovních dnech zvětší z 38 tisíc lidí v noci na až 90 tisíc lidí přes den. Naopak největší obvod Ostrava-Jih se v pracovních dnech zmenší z 95 tis. lidí v podvečer na 78 tis. okolo poledne. Do Poruby přibližně stejný počet lidí, kteří obvod během dne opouští, za prací či jinými aktivitami během dne i přijíždí, počet lidí se tak pohybuje v pracovní dny mezi 58 tis. v noci a 65 tis. v ranních hodinách. Během víkendů část obyvatel z Ostravy pravidelně odjíždí mimo město."

Největší přesun obyvatel mezi obvody probíhá z Ostravy-Jihu do Moravské Ostravy a Přívozu (pravidelně 38 tisíc lidí), z Poruby do Moravské Ostravy a Přívozu (pravidelně 20 tisíc lidí) a Ostrava-Jih si s Porubou vymění přibližně stejný počet obyvatel (pravidelně 15 tisíc lidí.). Data jsou důležitým nástrojem pro plánovaní projektů v konkrétních lokalitách, při strategickém a metropolitním plánování, mají vazbu na městskou i příměstskou dopravu nebo kapacity občanské vybavenosti.

Ukazatele rozvoje města

Magistrát od roku 2016 každoročně pečlivě vyhodnocuje plnění 38 ukazatelů úspěchu rozvoje města. U 21 ukazatelů naplňuje plán, v dalších 14 ukazatelích naplňuje plán částečně a jen u 3 ukazatelů se to nedaří. Podrobný přehled je na webu fajnOVA

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "U některých ukazatelů lze sledovat pozitivní trend, který směřuje k naplnění předpokládaného cíle daného Strategickým plánem (např. počet cizinců, podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním nebo počet vyhlášených i realizovaných architektonických soutěží), některé ukazatele pokračují v trendu částečného naplnění předpokládaného cíle (např. plocha revitalizované zeleně, počet aktivních živností, počet P+R parkovacích míst nebo počet přenocování v ubytovacích zařízeních). Ukazatele, které prozatím nenaplňují cíle, a poslední roky směřují spíše k negativnímu trendu, se týkají podílu obyvatel do 15 let a průměrné hrubé mzdy (jak v Ostravě, tak v Moravskoslezském kraji). Průměrná hrubá mzda v Ostravě i v Moravskoslezském kraji sice každoročně roste, avšak pomaleji než celorepublikový průměr."

V případě negativních trendů je v zájmu města a jeho partnerů realizace intervencí, které povedou ke zlepšení hodnot ukazatelů v budoucnu.

Strategické projekty

Strategické projekty města jsou jedním z nástrojů dosažení plánovaných změn. Ve městě se od roku 2016 podařilo úspěšně dokončit 47 strategických projektů (např. Revitalizace historické budovy jatek, City Campus na Černé louce, založení ateliéru MAPPA) dalších 49 je aktuálně v realizaci (např. Rozvoj areálu ZOO Ostrava, Rekonstrukce obchodního domu Ostravica-Textilia, Sportovní areál Poruba) a 54 projektů je v přípravné fázi (např. Koncertní sál a rekonstrukce domu kultury města Ostravy, Revitalizace předprostoru u OC Kotva a před kostelem sv. Ducha, Rozvojová oblast Pod Žofinkou). Podrobnosti včetně odkazu na konkrétní projekty jsou na webu fajnOVA.

Co se ještě chystá

Magistrát připravuje nejen workshop k nastavení vize města, ale naváže také pokračováním pracovních skupin pro určení priorit a strategických projektů. Zapojit se v následujících týdnech a měsících bude moci i veřejnost. Na podzim se chystají tematické pocitové mapy, zaměřené na konkrétní změny v území. Tým fajnOVA bude také na dalších akcích sbírat podněty a diskutovat s lidmi o rozvoji města – v nejbližší době se studenty na festivalu Art & Science 7.9. v areálu VŠB- TU Ostrava, s obyvateli města 16.9. na akcích Zažít Ostravu jinak a Zažít Porubu jinak nebo na Noci vědců 6.10. opět na VŠB-TU Ostrava.

Nahlásit chybu


K tématu

MAPPA Ostrava zve na debatu o tom, jak rozvíjet město, aby se v něm dobře žilo

4. března 2024 15:18 | Ostrava-město | Jiří Cileček

Vytvářejí česká města prostor pro dobrý život? To je ústřední otázka veřejné debaty, která proběhne v úterý 5. března v ostravském Městském ateliéru prostorového plánování a architektury. Debata doplní aktuální výstavu ateliéru MAPPA s názvem Město staví město, která návštěvníky seznamuje s principy dobrého plánování.

Ostrava má nový strategický plán, prioritou je bydlení i architektura

29. března 2024 16:47 | Ostrava-město | Jiří Cileček

Ostrava má nový strategický plán. Vybrala si stěžejní témata, na která se bude v příštích letech zaměřovat a rozvíjet je až do roku 2030. Prioritami plánu je kvalitní bydlení a architektura, energetika i plnění role metropole či mnohé další.

Ostrava plánuje stavbu nové správní budovy za zhruba 750 milionů

6. března 2024 15:36 | Ostrava-město | Jiří Cileček

Ostrava chce na Černé louce vystavět Dům městských služeb. Nová budova má výrazně zlepšit služby poskytované občanům. Pod jednu střechu má v budoucnu sdružit agendu cestovních dokladů, občanských a řidičských průkazů i několik městských organizací. Výstavba má přijít na zhruba 750 milionů korun a podoba objektu vzejde z architektonické soutěže, kterou připravuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA).


Vážná dopravní nehoda v Ostravě, dvě mladé dívky vstoupily pod projíždějící auto

Dnes 9:13 | Ostrava-Jih | Lukáš Zavadil

Složky IZS zasahovaly v pátek odpoledne v Ostravě-Zábřehu na křižovatce ulic Výškovická a ulice U Studia u vážné dopravní nehody. Ve tři čtvrtě na pět převzali operátoři tísňové volání o střetu osobního vozidla se dvěma chodci. Na místo okamžitě vyjel lékařský tým ze základny v Zábřehu, dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci a také policisté a hasiči. Záchranáři byli u zraněných během pěti minut.

Na zámku Hošťálkovy byly objeveny nové, dosud neznámé malby a fresky

Včera 14:45 | Celý MS kraj | Karel Soukop

Na zámku Hošťálkovy mezi Krnovem a Bruntálem objevili provozovatelé nové malby, o kterých nevěděli ani restaurátoři. Zámek měl v historii velké štěstí v tom, že nebyl zásadně devastován, pouze výmalby byly kompletně zatřeny. Před válkou patřil rodu Skrbenských a následně rodu Arco.

Novojičínská ZUŠka proměnila městský park ve velké pódium

Novojičínské Smetanovy sady obsadili hudebníci, tanečníci, zpěváci a výtvarníci ze základní umělecké školy. Touto přírodní uměleckou scénou se připojili k celorepublikovému festivalu ZUŠ Open.

Ostrava přispěje na opravy památek a městských staveb. Dotační program funguje už 15 let

Ostrava podporuje rekonstrukce a opravy památek a významných městských staveb už mnoho let. V posledních 15 letech pak fungují dva programy, které dělí podporované objekty na klasické nebo industriální a na sakrální stavby.

Festival činoherního divadla hraje týden po celé Ostravě

Tradičně na několika místech se bude letos opět odvíjet program činoherního festivalu Dream Factory Ostrava. Úvodní představení patřilo pražskému Činohernímu klubu. Vedle Vojty Kotka či Ondřeje Rychlého v něm hraje Marta Dancingerová, která je tváří letošního ročníku.

Mladí hasiči z Horní Suché měli na závodech premiéru, obsadili krásné páté místo

Mladí dobrovolní hasiči rádi trénují požární útok i štafetu uzlů. Ještě více ale mají rádi závody a poměřování sil s ostatními družstvy. A to mohli při konání osmého kola mládežnické ligy, kde mělo svou premiéru i družstvo z Horní Suché.

Příští rok začne II. etapa stavby jižního obchvatu Opavy. ŘSD vyhlásilo tendr na zhotovitele

Severní obchvat Opavy, který je v provozu od loňského léta, výrazně ulevil centru města. Využívají ho všichni řidiči, kteří míří z Ostravy do Krnova a Bruntálu nebo opačným směrem. Z centra Opavy by už brzy mohli zmizet i kamiony, které míří do Olomouce a Hradce nad Moravicí.

V Ostravě soutěžili dopravní policisté. Regulovčík roku musí zvládnout křižovatku i skvěle řídit

Ostrava opět po roce hostila dopravní policisty ze všech koutů MS kraje. Uskutečnil se totiž další ročník soutěže Regulovčík roku, který obnáší nejen perfektní řízení křižovatky, ale i další dovednosti, které musejí dopraváci ve službě zvládnout.

Fakultní nemocnici Ostrava pomáhá 125 dobrovolníků. Pacienti díky nim přicházejí na jiné myšlenky

23. května 2024 20:50 | Ostrava-Poruba | Yvona Fajtová | Expres Ostrava-Poruba

V ostravské Fakultní nemocnici nemocnici v současné době působí 125 dobrovolníků. Zajišťují servis nejen v kavárnách na onkologické a hematoonkologické klinice, ale pomáhají i odbornému personálu vyplnit čas pacientů.

Opava ušetří miliony na energiích díky fotovoltaickým elektrárnám na střechách škol a MDPO

23. května 2024 19:57 | Opava | Yvona Fajtová | Opavský expres

Město Opava připravuje řadu energetických projektů. V současné době už má vypsáno výběrové řízení na 8 fotovoltaických elektráren, které se objeví mimo jiné na střechách školských zařízení.

Den Moravské Ostravy a Přívozu zve na bohatý program

Centrum Ostravy se chystá na druhý ročník akce Den Moravské Ostravy a Přívozu. Akce letos slibuje ještě více zábavy a také propojení s průběhem oslav 100 let Velké Ostravy.

Rodiny s dětmi se bavili na Bezva Festu, Přispět mohli i do sbírky Srdce pro Porubu

23. května 2024 21:13 | Ostrava-Poruba | Yvona Fajtová | Expres Ostrava-Poruba

Letní koupaliště v Ostravě-Porubě patřilo rodinnému festivalu Bezva Fest. Nabídl nejen spoustu atrakcí a soutěží, ale také zábavné zóny, youtubery a hvězdné interprety.

Na školním hřišti ZŠ Gen. Janka se díky novému provoznímu řádu vystřídají všechny děti

Mariánskohorská radnice upravila provozní řád sportovního hřiště u Základní školy Gen. Janka. A to tak, aby se na něm vystřídaly všechny děti. Stávalo se totiž, že menší děti se na něj vůbec nedostaly.

Porubané přispěli Aničce na multifunkční vozík. Poprvé se tak dostane k moři

23. května 2024 20:15 | Ostrava-Poruba | Yvona Fajtová | Expres Ostrava-Poruba

Další rodině s postiženým dítětem se díky Porubanům usnadnil život. V charitativní sbírce Srdce pro Porubu poslali Aničce desetitisíce korun na tolik potřebný multifunkční zdravotní vozík.

Na Kamenci roste nové dětské hřiště, na výsledné podobě se podílela místní komunita

Na sídlišti Kamenec ve Slezské Ostravě vznikne nové dětské hřiště. Bude speciálně upravené pro různé typy her a na jeho výsledné podobě se podílela i místní komunita. Od místních taky vzešel samotný nápad na jeho výstavbu.

Slezskoostravská ZŠ uspořádala Den otevřených dveří s roboty, návštěvníci si vyzkoušeli i virtuální realitu

Základní škola Bohumínská uspořádala pro veřejnost Den otevřených dveří s roboty. Žáci představili návštěvníkům své vlastní robotické výtvory a lektoři klubů Robotiky předvedli, jakým způsobem škola využívá moderní technologie.

12 tisíc lidí a desítky expertů se zapojili do debaty o budoucím směřování Ostravy
Vydáno 3. září 2023 8:34, Ostrava-město, Jiří Cileček
Kvalita života v Ostravě se zvyšuje. Ve městě přibývá vzdělaných lidí, lépe se zde podniká i dýchá. Ekonomicky město roste, průměrné mzdy ale zaostávají za zbytkem republiky. Lidé jsou s životem v Ostravě z větší části spokojení.

zdroj foto: Magistrát města Ostravy

Jan Dohnal, primátor Ostravy: "Město dlouhodobě plánuje, daří se realizovat jak velké projekty, tak menší zásahy, jako jsou úpravy veřejného prostoru nebo podpora kulturních a komunitních akcí ve všech městských obvodech. Zároveň plní svou metropolitní roli pro více než 600 tisíc obyvatel, kteří dojíždějí z předměstí a využívají výhod a funkcí metropole. Od roku 2016 bylo úspěšně dokončeno 47 strategických projektů, mezi nimi například revitalizace budovy bývalých městských jatek či výstavba City Campusu na Černé louce. Dalších 49 projektů je realizováno, zmínit mohu rekonstrukci Sportovního areálu Poruba či rozvoj areálu naší zoo, v přípravné fázi je pak 54 dalších strategických projektů. Patří mezi ně například rozvojová oblast Pod Žofinkou a mnohé další."

Vývoj města v posledních letech je vyhodnocován při aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Ostravy, který bude hotov na jaře příštího roku a bude reprezentovat priority a ambice Ostravy s výhledem na desítky let dopředu.

Hana Tichánková, náměstkyně primátora: "Nejen díky tisícům získaných podnětů od obyvatel, ale také průběžným sledováním ukazatelů vývoje máme podrobný přehled o tom, jak se v Ostravě žije a jak se město vyvíjí. Novinkou jsou zpracovaná anonymní data od mobilních operátorů, která ukazují, jak město během dne pulsuje a v různých částech se nafukuje, nebo naopak smrskává. To vše včetně názorů odborníků i veřejnosti zohledníme při nastavení priorit a projektů do dalších let."

Strategický plán pod značkou fajnOVA vzniká s výhledem do roku 2030. Proces je aktuálně v polovině. Na analytickou část naváže návrhová, v níž město čeká diskuze o budoucích prioritách a strategických projektech. Hotovo má být na jaře příštího roku. Podrobnosti a informace o možnostech zapojení nabízí web fajnOVA a sociální sítě fajnOVA. Zpracovatelem plánu je společnost BeePartner.

Zapojení veřejnosti – dotazníky, pocitové mapy a podněty z ostravských akcí

Do dotazníkového šetření při tvorbě plánu se letos na jaře zapojilo 5 200 lidí. Z dotazníků mj. vyplynulo, že největší spokojenost panuje s dopravou ve městě, trávením volného času a školstvím. Nejhůře respondenti hodnotili kulturu chování obyvatel, čistotu a vzhled veřejných prostor a bezpečnost ve městě.

Hana Tichánková, náměstkyně primátora: "Životní prostředí už netáhne Ostravu ke dnu, lidé jej řeší méně než v minulosti."

Od dubna do června mohli lidé vyplňovat online pocitové mapy. Přes 1 650 lidí do mapy zaznamenalo téměř 24 000 bodů. Ukazují, kde se lidé cítí a necítí dobře nebo místa, která by se měla rozvíjet.

Hana Tichánková, náměstkyně primátora: "Možnost srovnání s pocitovými mapami sedm let nazpět ukazuje, že lidé vnímají pozitivní změnu třeba v historickém jádru města a na Havlíčkově nábřeží, stejně jako jsou jim stále trnem v oku Hlavní nádraží a Frýdlantské mosty, nebo mnohá zákoutí, která se nezměnila."

Pohled obyvatel na život ve městě a jeho rozvoj doplňují další vstupy získané od přibližně 5 000 lidí na akcích v Ostravě nebo cílenými diskuzemi například se studenty.

Zapojení politiků, odborníků a osobností

Do plánování je zapojeno mnoho desítek osobností a odborníků. Uskutečnilo se sedm pracovních skupin věnujících se vybraným tématům, jako jsou prostředí pro život, mobilita, podnikání nebo vysoké školy. S vybranými 80 osobnostmi zastupujícími různé obory a odvětví se uskutečnily hloubkové strukturované rozhovory. Průřezově jsou zapojeni politici nejen z vedení města, ale i městských obvodů.

Data od mobilních operátorů

Lokalizační data pohybu obyvatel po městě od mobilních operátorů z dubna 2022 dávají konkrétní představu o tom, jak se město během dne „nafukuje“ a „smršťuje“. Ostravu využívá pravidelně více než 600 tisíc lidí, což z města dělá centrum ostravské metropolitní oblasti. Přes 100 tisíc lidí dojíždí do Ostravy pravidelně za prací nebo do škol, dalších více než 200 tisíc lidí jezdí do Ostravy méně pravidelně za jiným účelem (zábava, volný čas, nákupy, služby, návštěva úřadů, rodiny, známých apod.).

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Pohyb obyvatel lze vysledovat na úroveň městských obvodů nebo i konkrétních lokalit. Nejvíce exponovaný je centrální obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který se v pracovních dnech zvětší z 38 tisíc lidí v noci na až 90 tisíc lidí přes den. Naopak největší obvod Ostrava-Jih se v pracovních dnech zmenší z 95 tis. lidí v podvečer na 78 tis. okolo poledne. Do Poruby přibližně stejný počet lidí, kteří obvod během dne opouští, za prací či jinými aktivitami během dne i přijíždí, počet lidí se tak pohybuje v pracovní dny mezi 58 tis. v noci a 65 tis. v ranních hodinách. Během víkendů část obyvatel z Ostravy pravidelně odjíždí mimo město."

Největší přesun obyvatel mezi obvody probíhá z Ostravy-Jihu do Moravské Ostravy a Přívozu (pravidelně 38 tisíc lidí), z Poruby do Moravské Ostravy a Přívozu (pravidelně 20 tisíc lidí) a Ostrava-Jih si s Porubou vymění přibližně stejný počet obyvatel (pravidelně 15 tisíc lidí.). Data jsou důležitým nástrojem pro plánovaní projektů v konkrétních lokalitách, při strategickém a metropolitním plánování, mají vazbu na městskou i příměstskou dopravu nebo kapacity občanské vybavenosti.

Ukazatele rozvoje města

Magistrát od roku 2016 každoročně pečlivě vyhodnocuje plnění 38 ukazatelů úspěchu rozvoje města. U 21 ukazatelů naplňuje plán, v dalších 14 ukazatelích naplňuje plán částečně a jen u 3 ukazatelů se to nedaří. Podrobný přehled je na webu fajnOVA

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "U některých ukazatelů lze sledovat pozitivní trend, který směřuje k naplnění předpokládaného cíle daného Strategickým plánem (např. počet cizinců, podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním nebo počet vyhlášených i realizovaných architektonických soutěží), některé ukazatele pokračují v trendu částečného naplnění předpokládaného cíle (např. plocha revitalizované zeleně, počet aktivních živností, počet P+R parkovacích míst nebo počet přenocování v ubytovacích zařízeních). Ukazatele, které prozatím nenaplňují cíle, a poslední roky směřují spíše k negativnímu trendu, se týkají podílu obyvatel do 15 let a průměrné hrubé mzdy (jak v Ostravě, tak v Moravskoslezském kraji). Průměrná hrubá mzda v Ostravě i v Moravskoslezském kraji sice každoročně roste, avšak pomaleji než celorepublikový průměr."

V případě negativních trendů je v zájmu města a jeho partnerů realizace intervencí, které povedou ke zlepšení hodnot ukazatelů v budoucnu.

Strategické projekty

Strategické projekty města jsou jedním z nástrojů dosažení plánovaných změn. Ve městě se od roku 2016 podařilo úspěšně dokončit 47 strategických projektů (např. Revitalizace historické budovy jatek, City Campus na Černé louce, založení ateliéru MAPPA) dalších 49 je aktuálně v realizaci (např. Rozvoj areálu ZOO Ostrava, Rekonstrukce obchodního domu Ostravica-Textilia, Sportovní areál Poruba) a 54 projektů je v přípravné fázi (např. Koncertní sál a rekonstrukce domu kultury města Ostravy, Revitalizace předprostoru u OC Kotva a před kostelem sv. Ducha, Rozvojová oblast Pod Žofinkou). Podrobnosti včetně odkazu na konkrétní projekty jsou na webu fajnOVA.

Co se ještě chystá

Magistrát připravuje nejen workshop k nastavení vize města, ale naváže také pokračováním pracovních skupin pro určení priorit a strategických projektů. Zapojit se v následujících týdnech a měsících bude moci i veřejnost. Na podzim se chystají tematické pocitové mapy, zaměřené na konkrétní změny v území. Tým fajnOVA bude také na dalších akcích sbírat podněty a diskutovat s lidmi o rozvoji města – v nejbližší době se studenty na festivalu Art & Science 7.9. v areálu VŠB- TU Ostrava, s obyvateli města 16.9. na akcích Zažít Ostravu jinak a Zažít Porubu jinak nebo na Noci vědců 6.10. opět na VŠB-TU Ostrava.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/ostrava/ostrava-mesto/11000038910/12-tisic-lidi-a-desitky-expertu-se-zapojili-do-debaty-o-budoucim-smerovani-ostravy