Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala akreditaci, ještě letos přijme nové studenty

  • Ostrava,

Lékařská fakulta Ostravské univerzity ještě letos přijme nové mediky. Národní akreditační úřad ji totiž v pondělí udělil akreditaci pro studijní program Všeobecné lékařství na dobu 5 let. Během nich musí fakulta společně ostravskou fakultní nemocnicí úspěšně a definitivně dokončit naplánované systémové a personální změny.

V Ostravě bude moci opět plnohodnotně pokračovat výuka budoucích lékařů. Lékařská fakulta Ostravské univerzity totiž získala zpátky akreditaci na obor Všeobecné lékařství.

Rastislav Maďar, děkan LF OU: "Rozhodnutí Národního akreditačního úřadu vítáme. Je to skvělá zpráva nejen pro fakultu, univerzitu a fakultní nemocnici, ale pro celý moravskoslezský region. Co nejdříve začneme pracovat na přijímacím řízení pro nové mediky. Uskutečnit by se mohlo během prázdnin, tak aby k nám studenti mohli nejpozději v září nastoupit. Délku intervalu udělení akreditace vnímám jako důvěru vůči stávajícímu vedení Lékařské fakulty a snahu poskytnout nám dostatečný časový interval všechny plánované změny dokončit. Osobně nepochybuji, že se nám to podaří a že studenti medicíny, kteří k nám nastoupí, budou moci na naší fakultě absolvovat celé své šestileté studium."

Ostravská univerzita po výtkách ze strany hodnotící komise Národního akreditačního úřadu loni v červenci sama zažádala o přerušení akreditačního řízení. Připomínky se týkaly zejména personálního zabezpečení studijního programu s ohledem na kvalifikační i věkovou strukturu některých garantů teoretických i klinických oborů. Pod vedením již nového děkana Rastislava Maďara se Lékařská fakulta ve spolupráci s vedením Ostravské univerzity a fakultní nemocnice pustila do intenzivních úprav akreditačního spisu, v rámci kterých se snažila s většinou připomínek hodnotící komise vypořádat.

Jan Lata, rektor Ostravské univerzity: "Rád bych poděkoval vedení Lékařské fakulty i všem kolegům za enormní úsilí, které přípravě akreditačního spisu věnovali. Zásadní jsou nicméně faktické změny. Lékařská fakulta si zvolila nového děkana, který se svým týmem nastolil úplně nové směřování fakulty a v úzké spolupráci s univerzitou a ostravskou fakultní nemocnicí systematicky pracuje na jejím rozvoji. Jsem přesvědčen, že tyto změny zajistí nejen její další rozvoj, ale také to, že se fakulta do podobných problémů, jaké měla v minulosti, již nikdy nedostane."

Fakulta také uzavřela s Fakultní nemocnicí Ostrava novou rámcovou smlouvu o spolupráci, díky které došlo k účelnému propojení organizační struktury obou institucí a přijetí řady systémových změn. Do fakultní nemocnice nastoupila řada respektovaných lékařů splňujících požadavky na garanty, kteří mají bohaté pedagogické a vědecko-výzkumné zkušenosti. A právě změny v organizačním uspořádání fakulty a uzavření rámcové smlouvy s fakultní nemocnicí Národní akreditační úřad ocenil.

Jiří Havrlant, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava: "Fakultní nemocnice Ostrava podnikla za uplynulého půl roku řadu významných kroků, směřujících k získání akreditace pro obor všeobecné lékařství na LF OU. Proto mě těší, že se naše úsilí setkalo s kladnou odezvou u Národního akreditačního úřadu. Studenti mají v naší nemocnici opravdu výborné podmínky pro teoretickou i praktickou výuku na klinických oborech pod vedením špičkových odborníků a možnost učit se pracovat s moderním přístrojovým vybavením. Pro vědecky založené studenty je velkou příležitostí také řada vědecko-výzkumných projektů, včetně start-upových programů, které fakultní nemocnice společně s Lékařskou fakultou cíleně rozvíjí. Pozitivní verdikt Národního akreditačního úřadu je určitě významný také pro celkovou koncepci zdravotní péče v teritoriu ostravské aglomerace a celého moravskoslezského regionu, který lékaře potřebuje a bude potřebovat. Je to výborná zpráva pro nejbližší směřování i budoucnost zdravotnictví v našem regionu.

V postupných systémových změnách bude fakulta nadále pokračovat. Významný pokrok se týká i rozvoje vědy a výzkumu.

Rastislav Maďar, děkan LF OU: "Fakulta musí být v budoucnu schopná v co největším počtu oborů produkovat doktorandy a následně i vlastní docenty a profesory. Právě výchova vlastních docentů a profesorů je klíčem k udržení Lékařské fakulty v Ostravě i k jejímu dalšímu úspěšnému rozvoji. Je důležité propojovat týmy různých fakultních pracovišť a převážně teoretické obory daleko lépe navázat na ty klinické. Ve spolupráci s nemocnicí a univerzitou budeme také usilovat o významné grantové dotace na přilákání dalších vědeckých týmů."

Na ambiciózních plánech v oblasti rozvoje vědy a výzkumu přitom fakulta začala pracovat už v loňském roce, kdy otevřela nové vědeckovýzkumné Centrum zdravotnického výzkumu pod vedením proděkana Davida Školoudíka. Na podzim otevřela také nové Vivárium, sloužící excelentnímu výzkumu a v průběhu následujícího akademického roku se studentům fakulty otevře také nové simulační centrum SIMLEK ve formě cvičné nemocnice za více než čtvrt miliardy korun. Ve střednědobém horizontu pak plánuje Ostravská univerzita vybudovat mezinárodní vědecko-výzkumné centrum LERCO, které propojí základní a aplikovaný výzkum až po fázi uplatnění vědeckých výstupů v praxi.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy