Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava vybudovala nové centrum uměleckých terapií Skořápka

  • Ostrava,

V Ostravě-Mariánských Horách skončila výstavba Městského centra uměleckých terapií Skořápka. K mimoškolní výchově uměleckého zaměření začne sloužit na začátku školního roku. Do té doby se ještě upraví jeho zahrada.

Dlouho připravovanou přestavbu zahájila Ostrava vloni v červnu. Po roce bude nové centrum Skořápka slavnostně otevřeno.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Centrum vzniklo rekonstrukcí dvoupodlažního objektu bývalé mateřské školy v ulici U Dvoru. Nově je v něm zázemí pro různé tvůrčí činnosti od hudebních a výtvarných oborů až po rukodělné disciplíny. Za cennou považuji přeměnu už nevyužívaného školského zařízení v takto multifunkční areál. Ačkoli projekt, se kterým jsme pracovali, se připravoval řadu let a návrh byl poplatný době, povedlo se nám při stavbě provést ještě dílčí úpravy fasády, které se, věřím, pozitivně promítly do finálního vzhledu objektu."
Andrea Vojkovská, mluvčí Ostravy: "Skořápka disponuje cvičnou kuchyní a keramickou dílnou s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem, místností se speciální akustikou pro bicí nástroje, muzikoterapii a rytmickou terapii, učebnami pro múzické, výtvarné a rukodělné disciplíny, víceúčelovým zrcadlovým sálem, denním stacionářem pro mentálně postižené děti i výstavními prostorami a kultivovaným místem pro čekající rodiče."

Celý objekt je kompletně bezbariérový. Před budovou je nový komunikační uzel, do objektu se vchází po novém schodišti s krytým vstupem a s přístupovou bezbariérovou rampou. Na střeše je instalována sestava fotovoltaických panelů, vedle budovy je vystavěno parkoviště. Přestavba přišla na 22,8 milionu korun bez DPH a prováděla ji společnost Intoza, která vyhrála výběrové řízení s šesti účastníky nejlepší nabídkovou cenou.

Zbyněk Pražák, náměstek primátora Ostravy: "Nové Městské centrum uměleckých terapií Skořápka je součástí naší městské příspěvkové organizace, Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, která mimo jiné poskytuje jedinečnou programovou nabídku i pro žáky s různým zdravotním hendikepem. Z pohledu komplexnosti činností škola už dosud neměla v republice obdoby. Nyní, doplněna ještě o Skořápku, se o to více stane skutečnou chloubou Ostravy. Její hodnota je umocněna tím, že dává příležitost realizovat se a mnohdy i vyniknout všem dětem bez jakéhokoliv rozdílu. Má to i jistou symboliku, že Skořápka zahájí svou činnost v roce 30. výročí působení této unikátní školy na území našeho města."

Od září bude ve Skořápce fungovat například dopolední estetická školička. Zájemci o tento projekt se již nyní mohou hlásit prostřednictvím webu školy, kde budou postupně přibývat další informace o jejich aktivitách. Služby Skořápky by mohlo využívat až 500 dětí.

Miloslava Soukupová, ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava: "Nesmírně se těšíme na první zvonění, které odstartuje na území města Ostravy novou etapu unikátního integračního, uměleckého, terapeutického a sociálního programu a společného hledání a nalézání cesty ke štěstí s těmi, kteří touží žít a růst, avšak potřebují k tomu naši pomoc a kus naší práce. Slavnostní otevření Skořápky chystáme ještě před prázdninami na 18. června."
Andrea Vojkovská, mluvčí Ostravy: "Na léto je ještě naplánována úprava školní zahrady za zhruba 447 tisíc korun bez DPH. Vykácené dřeviny a porost nahradí nově založený trávník, vysazeno bude sedm nových stromů, a také solitérní, vřesovištní a popínavé keře, a trvalky."

Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava je příspěvková organizace města, která dosud měla dohromady přes tisíc žáků. Z pěti set žáků múzické školy byly dvě třetiny s postižením. Konzervatoř sídlí ve dvou budovách v Přívoze. Múzická škola má budovu v Mariánských Horách. Vedle uměleckých oborů nabízí také obory terapeutické, které jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírnění případného defektu.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy