Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava dramaticky snižuje produkci CO2. Původní závazek byl téměř dvojnásobně překonán

Ostrava je zeleným městem, což dokazuje v mnoha oblastech. Je také mezi městy celosvětové iniciativy pro snižování produkce oxidu uhličitého a své závazky velmi rychle naplňuje. Zastupitelé proto dokonce nyní rozhodli, že původní cíle ještě značně navýší.

Už od roku 2011 je Ostrava členem Paktu starostů a primátorů. Jde o mezinárodního sdružení samospráv, které se zavázaly ke snižování negativního vlivu fungování měst na klima planety. Hlavně jde o snížení produkce oxidu uhličitého do ovzduší. Ostrava se původně zavázala, že do roku 2030 sníží produkci CO2 o 20 procent. Už nyní je ale tento závazek značně překonán a proto jde Ostrava ještě dále.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Původní závazek již byl téměř dvojnásobně překonán, když mezi léty 2000 a 2020 v Ostravě došlo ke snížení produkce oxidu uhličitého o téměř 37,9 %. Považujeme za ambiciózní, současně ale za správné a přitom realistické, se přihlásit k navýšení závazku na redukci emisí CO2 dle doporučení Paktu, tedy o 55 %."

Město už mnoho let realizuje opatření, která ke snižování emisí vedou. Ostrava je například prvním městem v zemi, kde už nejezdí dieselové vozy MHD,  město přispívá na výměnu kotlů, modernizuje tramvajové tratě, podporuje cyklo dopravu a na mnoha místech jsou revitalizovány parky. Poslední byl například Smetanův sad v Mariánských Horách. 

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: „K rekonstrukci pěších tras jsme přistoupili víc než citlivě. Cílem bylo nepoškodit kořenový systém vzrostlých stromů, abychom je nemuseli kácet, proto jsme nechali starý asfaltový povrch chodníků odebrat ručně. Původní aleje jsme doplnili novými druhy stromů a keřů a na vybraných místech vysadili trvalky, traviny a cibuloviny."
Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Nejde rozhodně o pouhou deklaraci. Již léta realizujeme spolu s dalšími aktéry v území celou řadu opatření vedoucích ke zvyšování energetické účinnosti ve městě, snažíme se využívat obnovitelné zdroje energie, preferujeme čistou mobilitu a realizujeme mnohé tzv. zelené projekty."

Město má k dispozici i další opatření, která pomohou k dalšímu snižování CO2. Například zateplení budov, výměna osvětlení, moderní vytápění ve svých objektech. V plánu jsou také autobusy na vodík nebo fotovoltaické panely na střechách městských budov.


Nahlásit chybu


K tématu
X - servis park s.r.o.- Ostrava
Ostrava
od 51 500 do 51 500 Kč/měsíc

Detail

ČOS - Speciální servis s.r.o., Ostrava - Heřmanice
Ostrava
od 18 900 do 22 000 Kč/měsíc

Detail

CUBITrans CZ s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 40 000 do 45 000 Kč/měsíc

Detail
Ostrava dramaticky snižuje produkci CO2. Původní závazek byl téměř dvojnásobně překonán
Vydáno 17. února 2022 10:34, Ostrava, Tomáš Kořistka
Ostrava je zeleným městem, což dokazuje v mnoha oblastech. Je také mezi městy celosvětové iniciativy pro snižování produkce oxidu uhličitého a své závazky velmi rychle naplňuje. Zastupitelé proto dokonce nyní rozhodli, že původní cíle ještě značně navýší.

Už od roku 2011 je Ostrava členem Paktu starostů a primátorů. Jde o mezinárodního sdružení samospráv, které se zavázaly ke snižování negativního vlivu fungování měst na klima planety. Hlavně jde o snížení produkce oxidu uhličitého do ovzduší. Ostrava se původně zavázala, že do roku 2030 sníží produkci CO2 o 20 procent. Už nyní je ale tento závazek značně překonán a proto jde Ostrava ještě dále.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Původní závazek již byl téměř dvojnásobně překonán, když mezi léty 2000 a 2020 v Ostravě došlo ke snížení produkce oxidu uhličitého o téměř 37,9 %. Považujeme za ambiciózní, současně ale za správné a přitom realistické, se přihlásit k navýšení závazku na redukci emisí CO2 dle doporučení Paktu, tedy o 55 %."

Město už mnoho let realizuje opatření, která ke snižování emisí vedou. Ostrava je například prvním městem v zemi, kde už nejezdí dieselové vozy MHD,  město přispívá na výměnu kotlů, modernizuje tramvajové tratě, podporuje cyklo dopravu a na mnoha místech jsou revitalizovány parky. Poslední byl například Smetanův sad v Mariánských Horách. 

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: „K rekonstrukci pěších tras jsme přistoupili víc než citlivě. Cílem bylo nepoškodit kořenový systém vzrostlých stromů, abychom je nemuseli kácet, proto jsme nechali starý asfaltový povrch chodníků odebrat ručně. Původní aleje jsme doplnili novými druhy stromů a keřů a na vybraných místech vysadili trvalky, traviny a cibuloviny."
Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Nejde rozhodně o pouhou deklaraci. Již léta realizujeme spolu s dalšími aktéry v území celou řadu opatření vedoucích ke zvyšování energetické účinnosti ve městě, snažíme se využívat obnovitelné zdroje energie, preferujeme čistou mobilitu a realizujeme mnohé tzv. zelené projekty."

Město má k dispozici i další opatření, která pomohou k dalšímu snižování CO2. Například zateplení budov, výměna osvětlení, moderní vytápění ve svých objektech. V plánu jsou také autobusy na vodík nebo fotovoltaické panely na střechách městských budov.


Zdroj: https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000029908/ostrava-dramaticky-snizuje-produkci-co2-puvodni-zavazek-byl-temer-dvojnasobne-prekonan