Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava mění územní plán. Myslivna zůstane lidem k rekreaci

  • Ostrava,

Následující zprávou potěšíme jistě všechny obyvatele Poruby, kteří mají rádi přírodu. Lokalita lesoparku Myslivna zůstane zachována pro rekreaci a plánované rozšiřování technologického parku se vydá jiným směrem. Zastavěno by mělo být pole podél Opavské ulice.

Ostrava má územní plán z roku 2014. Od té doby proběhly jen drobné změny pod čísly 1 a 2. Na posledním zasedání zastupitelé schvalovali změnu číslo 3. V platnost tak vstupuje řada změn na návrhy občanů, firem, městských obvodů i magistrátu. V průběhu prací na těchto změnách magistrát obdržel další žádosti a i o nich zastupitelstvo jednalo. Půjde o změny číslo 4. a jsou mezi nimi i dvě významná území. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy : "V průběhu minulého roku jsme se ve spolupráci s MAPPA a MSIC zabývali dostavbou stávajícího území technologického parku, kde se nám podařilo navrhnout intenzivnější zástavbu, zároveň jsme obdrželi žádost o změnu využití území podél ulice Opavská, které je dlouhodobě uvažováno jako alternativa pro rozvoj parku. S ohledem na tyto skutečnosti jsme iniciovali změnu územního plánu, jejímž cílem je redefinovat funkčních plochy v širším území pro zajištění rozvoje technologického parku a zároveň omezit možnost výstavby v přírodě blízké lokalitě Myslivny, což bylo i dlouhodobým cílem místních obyvatel.”
Lucie Baránková Vilamová, starostka Poruby: "Je to krok správným směrem a také si myslím, že město bude řešit rozvoj MSIC jiným směrem." 

Zatímco lesopark Myslivna tedy bude dále sloužit lidem pro rekreaci, zkrátka nepřijde ani Moravskoslezské inovační centrum. Jeho rozvoj a další výstavba bude pouze pokračovat směrem podél Opavské ulice.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Znamená to pro nás jakousi redefinici funkčních ploch v tom území, ale dosažení obou těch cílů, které jsme měli."

Plochy podél Opavské tak mohou vytvořit důstojný vstup do města a nově by zde mohla vzniknout významná městská třída lemované moderní zástavbou. Změny číslo 3. budou v územním plánu zahrnuty na přelomu července a srpna. 

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy