Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostravští hasiči trénovali postup při úniku toxického plynu

Únik toxického plynu – ethylenoxidu z tlakové nádoby se stal námětem taktického cvičení složek IZS, které se uskutečnilo ve čtvrtek v areálu Linde Gas a.s. Ostravě.

Operační středisko hasičů, po telefonickém nahlášení havárie, vyslalo na místo události nejen profesionální jednotky hasičů ze stanic v Ostravě-Zábřehu a Ostravě-Jihu, ale i dvě jednotky dobrovolné, a to z Radvanic a Vratimova. Operační středisko zároveň informovalo o havárii operační střediska Policie ČR (PČR), Městské policie Ostrava (MPO) a Zdravotnické záchranné služby (ZZS), která rovněž na místo události vyslala své jednotky. 


Kamila Langerová, mluvčí HZS MSK: "Hasiči, ještě před příjezdem na místo události věděli, že došlo, při přemisťování tlakové nádoby s ethylenoxidem, k jejímu pádu a vlivem nárazu došlo k poškození pláště nádoby s následným únikem toxického plynu do vnějšího prostředí. Hasiči po příjezdu na místo události kontaktovali zástupce provozovatele, od kterého přebrali konkrétní informace o místě havárie, počty evakuovaných zaměstnanců, zároveň provedli monitoring ovzduší a vytyčili nebezpečné zóny. Příslušníci PČR a MPO uzavřeli ohrožený prostor a prováděli regulaci dopravy a pohybu osob. Hasiči provedli, v ochranných protichemických oděvech, průzkum, kterým nedaleko poškozené tlakové lahve nalezli zraněného zaměstnance v bezvědomí. Toho za pomoci páteřové desky přenesli do bezpečného prostoru, provedli jeho dekontaminaci a předali do péče přítomné ZZS. Z důvodu zamezení šíření toxického oblaku do okolí a z důvodu naředění ethylenoxidu skrápěli hasiči prostor kolem skladu toxických plynů, k zastavení úniku plynu z poškozeného pláště nádoby použili bandáž." 

Po zastavení úniku toxického plynu a dostatečném naředění toxického oblaku, provedli hasiči kontrolní měření koncentrace nebezpečných látek v ovzduší a předali místo havárie zpět provozovateli. 

Kamila Langerová, mluvčí HZS MSK: "Cílem cvičení bylo procvičení součinnosti složek IZS, dotčených úřadů a havarijní připravenosti provozovatele Linde Gas a.s. při závažné havárii úniku toxického plynu – ethylenoxidu z tlakové nádoby s důrazem na vyrozumění složek IZS, dotčených úřadů a dalších orgánů zabezpečujících plnění úkolů vyplývajících z vnějšího havarijního plánu Linde Gas a.s., dále aktivace složek IZS podílejících se na záchranných a likvidačních pracích, koordinace složek přes operační střediska s využitím manuálu havarijní karty Linde Gas a.s. Procvičovala se rovněž taktika složek IZS při společném zásahu s únikem nebezpečné látky, nutné bylo i ověření aktuálnosti vnějšího havarijního plánu a havarijní karty Linde Gas a.s. Součásti cvičení bylo i informování úřadů pomoci systému interaktivní hlasové odezvy, varování a informování obyvatelstva v přilehlé oblasti jak prostřednictvím mobilní sirény, tak prostřednictvím hromadných SMS zpráv. Po ukončení cvičení proběhlo jeho vyhodnocení a následný návrat na stanice."
Nahlásit chybu


K tématu
SOLID CONSTRUCTION GROUP a.s.;
Ostrava
od 19 500 Kč/měsíc

Detail

PRONTE DEEP s.r.o.,
Ostrava
od 30 000 do 60 000 Kč/měsíc

Detail

X - servis park s.r.o.- Ostrava
Ostrava
od 45 000 do 45 000 Kč/měsíc

Detail
Ostravští hasiči trénovali postup při úniku toxického plynu
Vydáno 1. prosince 2023 12:38, Ostrava, Libor Běčák
Únik toxického plynu – ethylenoxidu z tlakové nádoby se stal námětem taktického cvičení složek IZS, které se uskutečnilo ve čtvrtek v areálu Linde Gas a.s. Ostravě.

Cvičení hasičů při simulovaném úniku toxického plynu v Ostravě. Zdroj: HZS MSK

Operační středisko hasičů, po telefonickém nahlášení havárie, vyslalo na místo události nejen profesionální jednotky hasičů ze stanic v Ostravě-Zábřehu a Ostravě-Jihu, ale i dvě jednotky dobrovolné, a to z Radvanic a Vratimova. Operační středisko zároveň informovalo o havárii operační střediska Policie ČR (PČR), Městské policie Ostrava (MPO) a Zdravotnické záchranné služby (ZZS), která rovněž na místo události vyslala své jednotky. 


Kamila Langerová, mluvčí HZS MSK: "Hasiči, ještě před příjezdem na místo události věděli, že došlo, při přemisťování tlakové nádoby s ethylenoxidem, k jejímu pádu a vlivem nárazu došlo k poškození pláště nádoby s následným únikem toxického plynu do vnějšího prostředí. Hasiči po příjezdu na místo události kontaktovali zástupce provozovatele, od kterého přebrali konkrétní informace o místě havárie, počty evakuovaných zaměstnanců, zároveň provedli monitoring ovzduší a vytyčili nebezpečné zóny. Příslušníci PČR a MPO uzavřeli ohrožený prostor a prováděli regulaci dopravy a pohybu osob. Hasiči provedli, v ochranných protichemických oděvech, průzkum, kterým nedaleko poškozené tlakové lahve nalezli zraněného zaměstnance v bezvědomí. Toho za pomoci páteřové desky přenesli do bezpečného prostoru, provedli jeho dekontaminaci a předali do péče přítomné ZZS. Z důvodu zamezení šíření toxického oblaku do okolí a z důvodu naředění ethylenoxidu skrápěli hasiči prostor kolem skladu toxických plynů, k zastavení úniku plynu z poškozeného pláště nádoby použili bandáž." 

Po zastavení úniku toxického plynu a dostatečném naředění toxického oblaku, provedli hasiči kontrolní měření koncentrace nebezpečných látek v ovzduší a předali místo havárie zpět provozovateli. 

Kamila Langerová, mluvčí HZS MSK: "Cílem cvičení bylo procvičení součinnosti složek IZS, dotčených úřadů a havarijní připravenosti provozovatele Linde Gas a.s. při závažné havárii úniku toxického plynu – ethylenoxidu z tlakové nádoby s důrazem na vyrozumění složek IZS, dotčených úřadů a dalších orgánů zabezpečujících plnění úkolů vyplývajících z vnějšího havarijního plánu Linde Gas a.s., dále aktivace složek IZS podílejících se na záchranných a likvidačních pracích, koordinace složek přes operační střediska s využitím manuálu havarijní karty Linde Gas a.s. Procvičovala se rovněž taktika složek IZS při společném zásahu s únikem nebezpečné látky, nutné bylo i ověření aktuálnosti vnějšího havarijního plánu a havarijní karty Linde Gas a.s. Součásti cvičení bylo i informování úřadů pomoci systému interaktivní hlasové odezvy, varování a informování obyvatelstva v přilehlé oblasti jak prostřednictvím mobilní sirény, tak prostřednictvím hromadných SMS zpráv. Po ukončení cvičení proběhlo jeho vyhodnocení a následný návrat na stanice."
Zdroj: https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000040403/ostravsti-hasici-trenovali-postup-pri-uniku-toxickeho-plynu