Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Poskytovatelé sociálních služeb v Bruntále se setkali se zastupiteli města

  • Bruntál,

Poskytovatelé sociálních služeb na území města Bruntálu se každoročně setkávají se zastupiteli. Toto setkání tradičně organizuje bruntálský městský úřad v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

Cílem setkání je seznámit zastupitele se situací v sociální oblasti a s prací poskytovatelů sociálních služeb. Důležité je v neposlední řadě také navázání vzájemné komunikace.

„Zástupci služeb budou prezentovat hlavně aktuality z roku 2019, nějaké své vize do roku příštího a můžou odpovídat na otázky přítomných zastupitelů. Našim přáním rozhodně je, abychom dosáhli ještě zvýšené podpory hlavně registrovaných sociálních služeb na území města Bruntálu,“ popisuje vedoucí Odboru sociálních služeb MěÚ Bruntál Ivana Májková.

K největším poskytovatelům sociálních služeb v Bruntále patří Centrum sociálních služeb Pohoda. Pro potřebné poskytuje široké spektrum služeb.

„V domově pro seniory s kapacitou 90 lůžek, dále pobytová služba pro zdravotně postižené s kapacitou 30 lůžek, odlehčovací služba s kapacitou 2 lůžka. Dále máme terénní pečovatelskou službu, kde v současné době máme nasmlouvaných 157 smluv s klienty, občany města a v neposlední řadě je to nová sociální služba denní stacionář,“ přibližuje ředitelka Centra sociálních služeb Pohody Jarmila Šíblová.

Poskytovatelů sociálních služeb je v Bruntále několik desítek. Každoroční setkání považují za přínosné, mrzí je ale malý zájem zastupitelů.

„Nízkoprahové zařízení, terénní programy, jednak pro děti a pro osoby závislé na návykových látkách a pak dále návazné služby, což jsou preventivní programy pro děti a mládež ve školách. Nás trápí financování, peníze, ale…kromě těch peněz nás trápí zájem zastupitelů. Ta odezva těch zastupitelů není taková, jakou bychom, si přáli,“ říká ředitelka sdružení Open House Veronika Žáková.

Letošního setkání s poskytovateli sociálních služeb ve městě se zúčastnila zhruba čtvrtina zastupitelů. Stejně tak tomu bylo i v minulých letech.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků