Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Housing First pomáhá lidem v bytové nouzi. Podporu našel i ve Frýdku-Místku

Slezská diakonie chce ve Frýdku-Místku spustit program Housing First. Ten cílí na osoby v bytové nouzi a pomáhá jim začlenit se do běžného života. Program našel podporu i u vedení města.

Slezská diakonie oslovila město s žádostí o podporu programu Housing First, jehož cílem je aktivní začlení osob v bytové nouzi do běžného života. Podpora ze strany města bude spočívat v poskytnutí dvou bytů pro účastníky tohoto programu, zejména pak pro rodiny a matky s dětmi.

„Chceme pomoci rodinám nebo matkám s dětmi, které žijí různě po ubytovnách, známých nebo v azylových domech, začlenit se zpět do společnosti a společenského života. Výrazně pomoci by jim v tom mělo bydlení ve standardních bytech a z jejich strany pak intenzivní a dlouhodobá spolupráce se sociálními pracovníky, která by vedla k udržení takového bydlení, což jde ruku v ruce také s pracovními návyky a zaměstnaností. Do programu Slezské diakonie se připojujeme poprvé a pro začátek poskytneme pro tyto účely dva městské byty o velikosti 1+1 a 2+1,“ řekl náměstek primátora za sociální oblast Frýdku-Místku Marcel Sikora.

Účastníky programu vytipuje Slezská diakonie ve spolupráci s odborem sociálních služeb magistrátu, Orgánem sociálně právní ochrany dětí, ale také například úřadem práce nebo soudy. Konkrétní rodiny či matky s dětmi, kterým bude přidělen byt a intenzivní podpora v rámci sociální práce, vybere komise složená ze zástupců zúčastněných subjektů, a to na základě hodnocení bytové a sociální situace. 

“My v rámci spolupráce i se službami v rámci Slezské diakonie máme zmapovanou tu situaci klientů, kteří jsou v bytové nouzi, a vidíme, že ten problém se prohlubuje a je potřeba ho řešit. Jsme rádi, že město na tyto výzvy slyší a že si uvědomuje problémy, které tímto můžou vznikat. Chceme začít bytovou nouzi řešit nějakým účinným způsobem, aby lidé nezůstávali bez bydlení nebo v nějakém nevyhovujícím bydlení,” uvedl vedoucí střediska Slezské diakonie Bethel Jan Savický.

Program Housing First se ve Frýdku-Místku spustí 1. července roku 2020 a ukončený bude 30. června 2022, s tím, že v červenci příštího roku bude zahájena půlroční přípravná fáze, tedy oslovení a výběr účastníků programu a následné předání bytů. K nastěhování do nich musí dojít nejpozději do tří měsíců od vstupu účastníka do programu. 

“Bude to fungovat tak, že my budeme mít k dispozici potřebné lidi, kteří projdou nějakým výběrem a ten projekt je naplánovaný na necelé tři roky. Záleží na tom, jak ta spolupráce, to řešení bude fungovat. Ti lidé tam mohou být po celou dobu toho programu, nebo jen část, pokud se ta jejich situace podaří vyřešit dříve. Potom to bydlení bude moci využít nějaký další potřebný člověk,” popsal Savický.

Slezské diakonie s projektem oslovila i další města – Karvinou, Třinec a Český Těšín.


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků