Velbloudi se procházeli Frýdkem-Místkem. Vedli Tříkrálový průvod

Městem prošel tradiční Tříkrálový průvod. Tři králové se spolu s koledníky vydali od kostela sv. Jana a Pavla na náměstí Svobody. Akce se uskutečnila v rámci Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita České republiky.

V neděli 5. ledna mohli obyvatelé města spatřit tradiční tříkrálový průvod. Kašpar, Melichar a Baltazar se spolu s koledníky vydali od kostela sv. Jana a Pavla na náměstí Svobody v Místku.

“Je to už tradiční akce, letos se tento průvod koná už po sedmnácté. Ta organizační stránka probíhá tak, že musíme dát dohromady velbloudy, koně, lidi, scholičku, zajistit pódium, zvučení, je toho kolem opravdu hodně, ale naštěstí jsou všude ještě dobří lidi, takže nám pomáhají a jde to pěkně. Chtěla bych jim všem poděkovat za jejich pomoc a taky lidem, kteří přišli. Doufám, že přijdou vždycky a že budeme v této tradici i nadále pokračovat,” uvedla organizátorka Jana Kohutová.

“Těší mě, že tady mohu opět přivítat občany města. Chci poděkovat všem, kteří se na tomto průvodu podílejí, je to farnost Místek, Lidový dům, Charita F-M, ale také senátor Jiří Carbol, který ji finančně podpořil. Také město se na této krásné akci finančně podílí. Každoročně přispívá na to, aby zde mohla být i živá zvířata, což si myslím, že řadí tento Tříkrálový průvod k nejhezčím v republice,” řekl náměstek primátora Frýdku-Místku Marcel Sikora.

“Celý význam této akce spočívá nejen v tradicích, ale také v duchovním poselstvím Tří králů, kteří přicházejí do Betléma. Myslím, že i dnes potřebujeme rozměr čekání, putování. Oni šli dlouho a my jsme zvyklí, že máme všechno hned. Chtěl bych proto vyzvat všechny k tomu, abychom si znovu začali uvědomovat, že to, co je trvalé, vždycky chvíli trvá, a tak vám všem přeji trpělivost do nového roku,” popřál děkan římskokatolické farnosti Místek Daniel Vícha.

Tříkrálový průvod tradičně podpořil pořádání celostátní Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita ČR. Letos se koná její jubilejní dvacátý ročník. 

“Chci za Charitu F-M poděkovat všem koledníkům a všem, kteří se Tříkrálové sbírky účastní, protože letos se koná už 20. ročník, takže už je ona sama hezkou vánoční tradicí, která završuje celé ty Vánoce. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se do ní zapojují, a také popřát všem koledníkům, občanům, městu i okolí, aby ta radost, která vychází z Vánoc a kterou koledníci spolu s požehnáním přináší do našich domovů, vydržela c nejdéle,” sdělil ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určený především na pomoc nemocným a handicapovaným lidem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se koná. Sbírka končí 14. ledna.
Jiří Vodička a Camerata Janáček / koncert

03.03. 19:00
Frýdek-Místek, Národní dům, Frýdek - Místek

Trio DuBois / Koncerty

17.03. 19:00
Frýdek-Místek, Historický sál ZUŠ, Frýdek - Místek

Dan Bárta & Illustratosphere / Zvířený prach Tour / NOVÝ TERMÍN!

18.03. 19:00
Frýdek-Místek, Kino P. Bezruče, Frýdek - Místek

GASTRO - MENU EXPRESS a.s.*
Třinec
od 20 000 do 23 000 Kč/měsíc

Detail

Štefánia Slezáková - pracoviště Ostravice
Ostravice
od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

PATREM PIPE TECHNOLOGIES s.r.o.
Třanovice
od 23 000 do 26 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků