Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Obyvatelé Frýdku-Místku jsou převážně spokojeni s prací Technických služeb

Veřejné osvětlení, nasvětlení přechodů a vánoční výzdoba. To jsou nejlépe hodnocené položky v souboru letošních otázek, které dávaly Technické služby ve Frýdku-Místku občanům. Zjišťovaly tak spokojenost veřejnosti s jejich prací. Do ankety se zapojilo přes 460 lidí.

Během srpna chodily po Frýdku-Místku dvě studentky, které zpovídaly náhodné kolemjdoucí. Ptaly se jich, jak jsou spokojeni s prací Technických služeb.

Anketa: 1) "Já myslím, že jsem hodnotil objektivně a dobře." 2.) "Průzkum probíhal rychle, příjemně, slečny se snažily a odpovídal jsem popravdě a snažil jsem se odpovídat na to, s čím opravdu mám zkušenosti a z toho, co jsem tady ve Frýdku léta zažil. během toho, když jsem tady žil." 3.) "Jo, bylo to v pohodě a průzkum byl fajn." 4.) "Jsem rád, že to tady proběhlo, protože se takto můžeme dozvědět co se lidem nelíbí a mělo by to probíhat častěji."

 Adéla Dunatová, průzkum spokojenosti TS FM: "Ptáme se na veřejné osvětlení, nasvětlení přechodů, vánoční výzdobu, stav autobusových zastávek, dětských hřišť, laviček, čistota veřejných WC a zeleň. Jestli ví, že Technické služby jsou partneři různých akcí. Většinou jsou lidé spokojení."

Průzkum probíhal ve Frýdku i v Místku, ale také v okrajových částech města. Zastoupení v něm měly zároveň různé věkové kategorie respondentů.

Jaromír Kohut, ředitel TS FM: "Bylo osloveno celkem 461 respondentů. Zhruba polovina v Místku, polovina ve Frýdku. S tím, že byly klasické otázky, které sledujeme už dlouhodobě od roku 2004, kdy jsme to testování zahájili. Jak jsou občané spokojeni s těmi našimi činnostmi. My si klademe dlouhodobý cíl minimálně 75 procentní spokojenost v té dané oblasti."

Anketa: 2.) "Konkrétně určitě osvětlení vánoční a údržba zeleně ta je myslím ve Frýdku dlouhodobě na velmi kvalitní úrovni." 3.) "Spíš jsem souhlasil a pozitivně."

Adéla Dunatová, průzkum spokojenosti TS FM: "Většinou ta zeleň se nejvíce líbí a vánoční výzdoba se líbí."
Jaromír Kohut, ředitel TS FM: "Musím říct, že je dlouhodobá spokojenost s veřejným osvětlením, s nasvětlením přechodů, s vánoční výzdobou, kde se ta spokojenost pohybuje kolem 90 procent. Docela jsem překvapen, díky tomu, že v posledních letech došlo ke změně v systému kosení zeleně, tak i tam je ta spokojenost relativně vysoká. 80 procent ve frýdecké části, 84 v místecké."

Nepatrný pokles zaznamenala anketa v oblasti zimní údržby. Kde byla spokojenost na 73 procentech.

Jaromír Kohut, ředitel TS FM: "Menší pokles máme v úklidových pracích, kde některé ty připomínky a dotazy směřují i do oblasti odpadků kolem kontejnerů, kolem odpadkových košů, kde to přímo není naše oblast, ale spíš záležitost kolegů z Frýdecké skládky. Dlouhodobě hrubá nespokojenost je s parkováním v některých sídlištních částech. Samozřejmě občané poukazují na nedostatek veřejných toalet na území města a z čeho mám asi největší radost, je přetrvávající nárůst spokojenosti v oblasti údržby městského mobiliáře. Konkrétně těch dětských hřišť, autobusových zastávek, laviček, kde od roku 2017 zaznamenáváme plynulý nárůst a dneska ta spokojenost už je kolem 70 procent."

Závěry z vyhodnocení společně s důvody jednotlivých nespokojeností budou předány zástupcům města k projednání a případnému zahrnutí zlepšení kritizovaných oblastí do investičních plánů města. Nedostatky, které je možné napravit, budou odstraněny v co nejkratším termínu.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy