Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Děti ze ZŠ Komenského se učí být k sobě tolerantní

A nejen to, učí se také chápat své odlišnosti a všímat si, že každý je jiný a to je dobře.

“Mám se rád, mám se ráda” to je název celoročního projektu Základní školy Komenského, jehož hlavní myšlenkou je, že děti by se měli učit mít se rády a přijímat se se všemi odlištnostmi.

Markéta Kohutová, školní metodik prevence: "Nám se podařilo i v letošním školním roce získat dotační projekt z Moravskoslezského kraje na podporu primární prevence ve škole. Díky těm dotacím realizujeme nejen klasické akce, jako jsou adaptační programy, preventivní programy, výjezdní vyučování, ale právě projektové dny. Nazvali jsme si je “Dny pro sebe” a každá třída v letošním školním roce bude mít jeden takový celý projektový den na nějaké konkrétní téma."

Témata jsou koncipována vždy ke světovému, nebo mezinárodnímu dni a 16. listopadu byl mezinárodní den tolerance, proto třeťáci ze Základní školy Komenského měli téma “Každý jsme jiný a to je dobře”.

Markéta Kohutová, školní metodik prevence: "Děti se učí být k sobě tolerantní, chápat své odlišnosti, všímat si, že jsme každý opravdu jiný, ale že to tak je v pořádku."

Na začátku projektového dne třeťáci hledali za pomocí padáku s otvory v čem jsou stejní a v čem jsou naopak rozdílní.

Markéta Kohutová, školní metodik prevence: "I když se znají už třetím rokem ze školy, tak přesto nachází nějaké věci, které o sobě ještě nevěděli. Budou pracovat s filmem, potom budou pracovat s příběhem, budeme mít nějaké zajímavé reflexe potom, protože děti budou vytvářet srdce třídy, kde se ukáže, v čem v té třídě jsou s někým stejní a v čem rozdílní."

Výstupem tohoto dne by mělo být uvědomění, že opravdu nejsme všichni stejní, ale že je to normální a že je potřeba to přijímat.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy