Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Havířov hledá s novým partnerem způsob vytápění ve městě, opoziční zastupitelé hlasitě nesouhlasí

  • Havířov,

Plánovaný odklon od uhlí přiměl Havířov se zamyslet nad tím, co bude do budoucna pro město nejvýhodnější. Jako partnera si pro hledání řešení vybral společnost ČEZ ESCO. To se ale nelíbí některým zastupitelům, kteří dokonce chtěli navrhnout referendum.

Havířov uzavřel akcionářskou smlouvu se společností ČEZ ESCO na založení společného podniku ENVEZ. V současné době město odebírá teplo od společnosti Veolia. Distribuci zajišťuje Havířovská teplárenská společnost. Opoziční zastupitelé upozorňovali na nevýhodnost smlouvy, kde město bude vlastnit 49 % akcií a také vyjádřili obavu z vybudování devatenácti plynových kotelen.

Eduard Heczko (KSČM), zastupitel: "Město chystá společný podnik s ČEZ a chtějí investovat jednu miliardu do tohoto projektu. Přitom podle informací Veolie mají obdobný problém, že musí dekarbonizovat sovu teplárnu a dostali už na to 243 milionů korun s tím, že ještě budou pokračovat v dalším zdokonalování spalování. A vyvstává problém, že když by to byl odběr jen z Veolie tepla, tak ty investice se promítnou jenom v jednom případě. Když to realizuje ČEZ a město, tak je to jedna miliarda s tím, že se to opět projeví v ceně tepla jak od odběratelů Veolie, tak i městských bytů. V tom je ten největší problém. Kotelny ve městě? Samozřejmě, že oni deklarují, že budou čisté, bezemisní. Při spalování plynu, budou vždy nějaké emise. Jedna polovina budou kogenerační jednotka, ale opět výroba tepla v kogeneračních jednotkách bude vytvářet emise do ovzduší. Jeden komín, který je dneska v Karviné, nebo ve firmě Veolie, samozřejmě má emise, ale ty rekonstrukcí kotle a technologií se sníží, ale ve městě přibudou další komíny, které budou znečišťovat ovzduší v Havířově.” 

Havířov přistoupil ke spojení s ČEZem z důvodu hledání nejvhodnější varianty v době, kdy dojde k odklonu od uhlí.

Josef Bělica (ANO), primátor Havířova: "Lidé se určitě nemusí obávat toho, že dojde k nějakému nekontrolovatelnému růstu kotelen na území města. Ten projekt celý je koncipovaný tak, aby dal odpovědi na základní energetické otázky, které nás dnes trápí. A to je dekarbonizace, odchod od uhlí. Ceny uhlí dneska jdou nahoru a my prostě dobrý hospodář nevíme, co bude za pár let. A tento společný podnik nám má dát odpovědi na to, zda ta cesta je plyn, zda ta cesta je nějaká kombinovaná energetika, dneska se hodně mluví o vodíku a já na tyto otázky bych chtěl znát odpovědi. Potřebujeme zpracovat studie proveditelnosti, potřebujeme velmi seriózně zpracovat vůbec kapacitní podmínky, jak vlastně na tom území města je ten plyn, v jakém je stavu, máme dostatek plynu na území města? My to nevíme dneska."

Až na základě vyhodnocení studií dojde k rozhodnutí, zda se nový společný podnik ENVEZ pustí do investice v řádu stovek milionů korun.Josef Bělica (ANO), primátor Havířova: "Ten investor ČEZ ESCO, který se zavazuje, že bude velmi výrazně investovat na území našeho města, pokud to bude mít smysl. Na to nám musí odpovědět ty studie, o kterých jsem mluvil na začátku. My jsme se dnes dohodli na tom, že je budeme společně financovat. My, jako 49 % podílník v celém tom projektu budeme přispívat do výše našeho podílu, zbytek bude financovat ČEZ ESCO a je přirozené, že chtějí mít elementární záruky, že město bude konat jako řádný hospodář. A my jsme se dnes zavázali k ničemu jinému než k tomu, že budeme jednat, konat a vyvineme úsilí k tomu, aby jsme na tom projektu spolupracovali. Ano v případě, že by celý ten projekt byl smysluplný, rentabilní, tak by měl být koncipovaný na patnáct let. Nám se jedná o to, že my dnes máme nástroj, jakým způsobem se v energetickém prostředí pohybovat a jak těm našim zákazníkům, kteří odebírají teplo přes naši společnost HTS dát šanci s námi dále spolupracovat. Protože město není zdaleka největším odběratelem. Třeba co se týče bytového fondu, tak my jsme až třetí největší vlastník bytového fondu na území našeho města. A ti dva vlastníci? My na ně nemáme vliv, jestli zůstanu u současného dodavatele, nebo si hledají alternativy a u jednoho z nich už víme, že si ty alternativy hledají. Ale my jsme dneska jim schopni nabízet naše řešení.”
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy