Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Havířov se chystá na začlenění dětí z Ukrajiny do škol, pomohou i volnočasová střediska

  • Havířov,

V Havířově je zřejmě už více než dvě stě rodin, které opustily Ukrajinu kvůli válce. Jelikož je ve městě azylové zařízení, školy mají s výukou cizinců zkušenosti. Město se chystá aktivovat i volnočasová zařízení, či knihovnu.

V Moravskoslezském kraji přibývá stále více uprchlických rodin, které potřebují zejména ubytování. Kolik jich je v Havířově, se nedá přesně říci.

Stanislava Gorecká (ANO), náměstkyně primátora: “S tím je velký problém, protože to, co se dozvídáme oficiálně, tak oficiálně tady máme tři rodiny, kdy nás oslovilo krajské asistenční centrum, že máme pomoci a navázat tam následnou službu. Nicméně my víme, že těch rodin je tady více než 250, protože existují určité statistiky a víme, že ty rodiny jsou rozmístěny různě po ubytovacích zařízeních ve městě. Kolegyně z odboru sociálních věcí už navázaly spolupráci s vedením těch daných subjektů.”

Jelikož se jedná převážně o matky s dětmi, radnice připravuje školská i volnočasová zařízení.

Jana Feberová (ČSSD), náměstkyně primátora: “Samozřejmě, když se jdou rodiny registrovat, tak přes Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině dostanou informace, kde v našem městě jsou pro ně nachystaná školská zařízení. Máme zatím dvě prioritní školy, které jsou zvyklé na práci s cizími národnostmi. Takže máme školu Na Nábřeží a máme školu Moravskou, které mají volné kapacity. Samozřejmě v každém ročníku je to jiný počet. Není smyslem dát do každé třídy osm, deset dětí navíc. Máme dalších patnáct škol, které mají také volné kapacity a můžeme umístit ty děti i tam. Záleží, by byly ty rodiny registrované a pak se je může začlenit. Samozřejmě nemusíme tu situaci řešit podle našich platných školských zákonů, že musí hned nastoupit do školy, protože já si myslím, že je důležité, aby se ty děti aklimatizovaly.”

Právě s tím má pomoci i Středisko volného času Asterix.

Eva Kiedroňová, ředitelka SVČ Asterix: “Z těch aktivit, které jsme schopni okamžitě aktivovat, tak je to dopolední, odpolední hlídání, otevřené kluby. Nabídka, nebo zázemí těm rodinám, aby se mohly scházet a vyměňovat si zkušenosti a podávat si různé informace, kde co mohou vyřídit a hlídání dopoledne, pokud si budou vyřizovat své věci na úřadech. V létě jsme přemýšleli a máme naplánované, že bychom mohli na příměstské tábory přijmout tři až pět dětí do každého turnusu.”

Asterix počítá i s překladateli či lektory.

Eva Kiedroňová, ředitelka SVČ Asterix: “Počítáme s tím, že bude potřeba i tato služba a postupně domlouváme studenty, kteří by u nás mohli na dohodu pracovat a překládat. My máme spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostrava a tam se budeme poptávat. Navíc budeme chtít využít pedagogických znalostí právě rodičů, kteří tady přišli z Ukrajiny a budou schopní a ochotní pracovat s dětmi.”

Radnice se sejde i s dalšími poskytovateli volnočasových služeb, jako je například i knihovna a vytvoří leták v ukrajinském jazyce, který distribuuje mezi ubytovací zařízení tak, aby rodiny měly dostatek informací o nabídce pomoci.

Nahlásit chybu


K tématu
Z + M Logistics, spol. s r.o. - Orlová
Orlová
od 7 388 do 12 313 Kč/měsíc

Detail

Ing. Alexandra Lisztwanová - polyfunkční dům Orlová
Orlová
od 120 do 135 Kč/hod.

Detail

Úklid WAWA s.r.o.–Karviná
Karviná
od 3 000 do 10 000 Kč/měsíc

Detail