Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Sdružení požaduje po ŘSD, aby zvážilo změnu trasy obchvatu Havířova

Obchvat Havířova je stále živým tématem. Především jeho druhá část, která má vést přes Horní Suchou a Třanovice. Zástupci Sdružení pro přeložku a výstavbu silnice l/11 požadují, aby byla zvážena alternativní možnost, která by trasu změnila.

V listopadu má být kraji předložena IEA obou částí výstavby obchvatu Havířova. Sdružení pro přeložku a výstavbu silnice 1/11 na svém zasedání nyní vzneslo požadavek, aby ŘSD ještě zvážilo možnost trasy, která by vedla z Horní Suché, dále na Stonavu a následně Český Těšín. Nyní projekt počítá s trasou Horní Suchá, Těrlicko, Třanovice.

Jiří Veselý, předseda Sdružení pro přeložku a výstavbu silnice 1/11: "Protože vnímáme, že zaznívají dotazy z řad občanů, proč není v jiné, případně alternativní trase. Tak jsme požádali zástupce ŘSD, aby dokumentaci, která k tomuto tématu byla zpracována, znovu oprášili, abychom mohli ty důvody, které vedly k tomu rozhodnutí, že ta trasa té silnice povede přes Těrlicko a Třanovice znovu vysvětlit.”
Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Kdybych měl konkrétně hovořit za Havířov, tak řeknu, že nám je jedno, jestli se na D48 dálnici napojíme v Českém Těšíně, nebo Třanovicích, to je práce ŘSD. Pokud by z té alternativní trasy vzešlo, že je levnější, výhodnější, tak proč nevymyslet alternativní trasu. Je otázkou, zda je možné přes poddolované území alternativní trasu udělat.”

Pokud bude platit nyní plánovaná trasa požaduje Sdružení, aby bylo součástí IEA vybudování mimoúrovňové křižovatky v Třanovicích.

Martin Polášek (NEZÁVISLÍ - Těrlická koalice), starosta Těrlicka: “Původní trasa nepočítala s napojením Těrlicka a Třanovic na tuto novou komunikaci. To jsme v minulých letech doplnili o křižovatku s pracovním názvem MKÚ Třanovice 2, která vlastně by řešila napojení občanů Třanovic, Těrlicka, Dolních Domaslavic na tuto novou komunikaci. Nicméně ministerstvo dopravy tuto křižovatku vypustilo ze zpracování IEA. Což je zásadní problém, protože pokud by to nebylo v této studii zohledněno, tak nám následně tato křižovatka vypadává z realizace a pro naše by to byl zásadní problém. Ty protesty občanů by byly zcela oprávněné.”

Zástupce ŘSD uvedl, že s požadavkem v Třanovicích by neměl být problém. Druhý nekomentoval. Na první etapě obchvatu panuje všestranná shoda.

Nahlásit chybu


K tématu
Amper Savings, a.s.- Bohumín
Bohumín
od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

VKUS-BUSTAN s.r.o. Karviná
Karviná
od 9 450 do 14 180 Kč/měsíc

Detail

Hakan Foods s.r.o.Karviná
Karviná
od 19 700 Kč/měsíc

Detail
Sdružení požaduje po ŘSD, aby zvážilo změnu trasy obchvatu Havířova
Vydáno 30. dubna 2022 9:45, Havířov, Bára Kelnerová
Obchvat Havířova je stále živým tématem. Především jeho druhá část, která má vést přes Horní Suchou a Třanovice. Zástupci Sdružení pro přeložku a výstavbu silnice l/11 požadují, aby byla zvážena alternativní možnost, která by trasu změnila.

V listopadu má být kraji předložena IEA obou částí výstavby obchvatu Havířova. Sdružení pro přeložku a výstavbu silnice 1/11 na svém zasedání nyní vzneslo požadavek, aby ŘSD ještě zvážilo možnost trasy, která by vedla z Horní Suché, dále na Stonavu a následně Český Těšín. Nyní projekt počítá s trasou Horní Suchá, Těrlicko, Třanovice.

Jiří Veselý, předseda Sdružení pro přeložku a výstavbu silnice 1/11: "Protože vnímáme, že zaznívají dotazy z řad občanů, proč není v jiné, případně alternativní trase. Tak jsme požádali zástupce ŘSD, aby dokumentaci, která k tomuto tématu byla zpracována, znovu oprášili, abychom mohli ty důvody, které vedly k tomu rozhodnutí, že ta trasa té silnice povede přes Těrlicko a Třanovice znovu vysvětlit.”
Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Kdybych měl konkrétně hovořit za Havířov, tak řeknu, že nám je jedno, jestli se na D48 dálnici napojíme v Českém Těšíně, nebo Třanovicích, to je práce ŘSD. Pokud by z té alternativní trasy vzešlo, že je levnější, výhodnější, tak proč nevymyslet alternativní trasu. Je otázkou, zda je možné přes poddolované území alternativní trasu udělat.”

Pokud bude platit nyní plánovaná trasa požaduje Sdružení, aby bylo součástí IEA vybudování mimoúrovňové křižovatky v Třanovicích.

Martin Polášek (NEZÁVISLÍ - Těrlická koalice), starosta Těrlicka: “Původní trasa nepočítala s napojením Těrlicka a Třanovic na tuto novou komunikaci. To jsme v minulých letech doplnili o křižovatku s pracovním názvem MKÚ Třanovice 2, která vlastně by řešila napojení občanů Třanovic, Těrlicka, Dolních Domaslavic na tuto novou komunikaci. Nicméně ministerstvo dopravy tuto křižovatku vypustilo ze zpracování IEA. Což je zásadní problém, protože pokud by to nebylo v této studii zohledněno, tak nám následně tato křižovatka vypadává z realizace a pro naše by to byl zásadní problém. Ty protesty občanů by byly zcela oprávněné.”

Zástupce ŘSD uvedl, že s požadavkem v Třanovicích by neměl být problém. Druhý nekomentoval. Na první etapě obchvatu panuje všestranná shoda.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/havirov/11000031152/sdruzeni-pozaduje-po-rsd-aby-zvazilo-zmenu-trasy-obchvatu-havirova