Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Nový směr v nakládání s komunálním odpadem

Od roku 2024 vstoupí v platnost zákaz skladování komunálních odpadů. Změny se dotknou občanů, firem i obcí. Nastává otázka jak se se změnou vypořádat. Zaměřit se na pečlivé třídění odpadů, které umožní jeho recyklaci a jeho opětovné využití. Odpad se tak nestává nepotřebnou hmotou zahrabanou na skládce. Chytrým řešením je jeho využití k výrobě elektřiny a tepla.

Od roku 2024 už nebude možné bez úpravy ukládat na skládky komunální odpad a města se musí na to připravit. Logickou a efektivní cestou je využití vytříděných odpadů k výrobě tepla a elektřiny pro regiony. Některá města proto začala spolupracovat se skupinou Veolia, která vyrábí energie a zabývá se i nakládáním s odpady.

Vladimír Puchalský (Společně pro Přerov), primátor Přerova: “Spojily se dva faktory. Faktor, že teplárna musí modernizovat technologii spalování, a že město Přerov bude muset ukončit skládkování. Hledali jsme řešení a našli jsme tento integrál. To znamená, souvislost mezi teplem a výrobou tepla a našim palivem, to znamená, komunálním odpadem.” 

Spolupráci potvrdili v Přerově zástupci města a firmy formou memoranda. Společně teď budou s odborníky analyzovat možná řešení, jak odpady co nejefektivněji využít ve prospěch regionu. Jisté je už teď, že nové moderní zařízení přinese snížení množství vypouštěných emisí z Teplárny Přerov do ovzduší. Josef Novák, generální ředitel, Veolia Energie ČR: “Chceme využít synergický efekt tříděných odpadů a energie, která v nich je uložená. Nahradili bychom stávající fosilní paliva. To znamená, že když dnes spalujeme uhlí, tak vidíme logicky v tom, že máme další krok k ekologizaci a mířili bychom to k využití vytřídění odpadů a z toho vyrobených paliv a na druhé straně chceme využít i biomasu.”

V roce 2023 tak klesnou koncentrace plynných emisí z teplárny na polovinu oproti roku 2015. Dopravní zátěž ve městě se nezvýší. Vozy budou místo na skládku jezdit k třídící lince. “Myslím si, že ta spolupráce je optimální, protože nám jednak pomůže vyřešit problém naskládání s odpady a rovnou nám pomůže udržet rozumnou cenu tepla pro obyvatele města,” dodal Petr Měřínský (ANO), náměstek primátora města Přerova.

Teplárna Přerov pokrývá svými dodávkami 85 % potřeb města. Kromě bytů zajišťuje také technologickou páru pro průmyslové podniky. K projektu se mohou přidat i okolní obce a města, jak je běžné například v Rakousku, Francii nebo Německu.

Stejnou cestou se vydal i Havířov a Karviná. Města se dohodla skupinou Veolia na společném postupu. Pracovní skupiny už rozpracovávají možnosti a technologie, včetně umístění a financování. Cílem je zajistit smysluplné využití odpadů a zároveň ochránit obyvatele před nekontrolovatelným růstem plateb. “Pokud se nespojíme s nějakou větší společností, která umí využít energeticky komunální odpad, tak by to pro nás mělo velice vyšší finanční zatížení pro rozpočet města” říká Jana Feberová (ČSSD), primátorka města Havířova.

Aby bylo možné odpady efektivně a ekologicky využít, bude potřeba vybudovat třídící zařízení na směsný komunální odpad a dotřídění druhotných surovin a v karvinské teplárně novou technologii za stovky milionů korun. “Určitě to není spalovna, určitě to není klasická třídička. Je to zařízení, do kterého se budou vozit vozy s komunálním odpadem a tam se s tím odpadem bude pracovat. Vytřídí se z toho vše, co se dá nějakým způsobem upotřebit”, doplnil Ludvík Martinek, ředitel Technických služeb Havířov. 

Multipalivové systémy poskytují flexibilitu využití různých paliv, včetně biomasy. V porovnání se spalovnami se jedná o modernější a ekonomičtější variantu. Teplo na Karvinsku tak už nebude závislé na uhlí. Nejmodernější systém čištění spalin navíc přinese další snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší v regionu. 
SHF: Velkolepá komorní hra

27.09. 17:00
Celý MS kraj, Zámek, kaple Nalezení sv. Kříže, Nová Horka u Studénky

Bylinky pro děti / přednáška Milady Gilgové

29.09. 17:00
Celý MS kraj, Městská knihovna Bílovec

PLNOU PAROU VPŘED! – 130 let železniční trati Studénka - Bílovec

03.10. 10:00
Celý MS kraj, prostranství mezi Domem dětí a mládeže Bílovec a ZŠ Komenského, Bílovec

OSTSERVIS Group s.r.o. - Plzeňský kraj

od 15 000 Kč/měsíc

Detail

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace

od 27 000 do 35 800 Kč/měsíc

Detail

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK

od 15 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků