Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Modernizace teplárny zlepší ostravské ovzduší

Výroba elektřiny a tepla z fosilních zdrojů je spojena s emisemi znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Spalováním fosilních paliv se produkují především emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a tuhých znečišťujících látek. Jejich snížení přinese modernizace ostravské teplárny, kterou ČEZ plánuje ještě v letošním roce.

Ostravská teplárna dodává energii pro domácnosti i pro průmyslové podniky jako například vítkovický holding nebo Třinecké železárny. Elektřinu a teplo ČEZ vyrábí v obrovských kotlích na černé uhlí. Ty jsou staré, produkují velké množství škodlivin a navíc po roce 2020 přestanou plnit emisní limity.

“V současné době máme dva kotle, tady jsme na území strojovny, kde máme dvě protitlaké turbíny. Na protitlaké turbíně se vyrobí elektřina, odtud jde pára do kondenzační turbíny a vyrobí se tady další část elektřiny. Dále to vede do kotlů, kde se ohřívá voda, která pak vytápí celou oblast Vítkovic,” vysvětluje pracovník teplárny Martin Řepišťák.

“Modernizovat staré uhelné zdroje jsme se nerozhodli z toho důvodu, že teplárna je téměř v centru města a starý uhelný zdroj i po ekologizaci by stále nějakou zátěží byl. Navíc pro dnešní spotřeby tepla už nejsou vhodné a dá se říct, že ani elektrické energie,” dodává Michal Pastušek, generální ředitel ČEZ Energetické služby.

Společnosti ČEZ zainvestuje do teplárny 138 milionů korun. Modernizace přinese výrazné snížení škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Staré uhelné kotle na výrobu elektřiny, které jsou vzhledem k dnešním spotřebám tepla a elektřiny předimenzovány, budou v průběhu roku odstaveny a nahradí je plynové zdroje, mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Po rekonstrukci zařízení bude stávající výkon černouhlených zdrojů plně nahrazen a dosahovat bude 75 MWh.

“Z hlediska letního provozu pojedou dvě kogenerační jednotky, v přechodném období, což je od jara do podzimu pojedou dvě kogenerační jednotky a výměníková stanice. V zimě pojedou tři plynové zdroje a výměník,” komentuje plánovanou modernizaci generální ředitel Pastušek.

Díky rekonstrukci se v Energocentru výrazně sníží emise celé řady látek znečišťujících ostravské ovzduší. Konkrétně ročně klesnou oxidy síry o 410 tun, což je o 100 procent a například o zhruba 6 tun ubude ročně prachu, což je 96 procent. Kromě nového zařízení bude dodávky tepla do Vítkovic částečně zajišťovat i Elektrárna Třebovice.

“Skupina Veolia Energie je už teď na tuto změnu připravena a bude do Vítkovic dodávat teplo ve druhé polovině tohoto roku,” upřesňuje mluvčí Veolia Energie ČR Jana Dronská.

Ukončení modernizace se plánuje na konec letošního roku. Investice 138 milionů korun, by se měla vrátit do osmi let. Na obsluhu nového zařízení bude potřeba téměř o polovinu lidí méně, přesto se propouštění neplánuje. 

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy