Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: SmVak zmodernizoval centrální dispečink

V loňském roce proběhla modernizace centrálního dispečinku SmVaku. Jde o klíčové informační a řídicí centrum. Právě odtud se monitoruje a řídí chod vodovodní a kanalizační soustavy společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Modernizace centrálního řídícího pracoviště posílila provozní spolehlivost systému. Díky ní tak zůstane funkční i při výpadku datového centra nebo nedostupnosti pevné a mobilní sítě. To zaměstnancům umožňuje řídit distribuci pitné vody v regionu i při havarijních situacích. Zatímco oblastní dispečinky na Novojičínsku, Karvinsku, FM a Opavsku fungují v ranních směnách, ten centrální funguje nonstop celých 24 hodin každý den.

“Centrální dispečink má na starosti monitoring a řízení více než 650 vodárenských objektů našeho regionu, to znamená více než 350 vodojemů, čerpacích stanic a další infrastruktury na vodovodní síti. To znamená, že odtud jsme schopni celý systém řídit jak z hlediska distribuce dodávek pitné vody do těch míst jak v kraji potřebujeme,” dodává Marek Síbrt, mluvčí SmVaK Ostrava.

Díky sofistikovanému řídícímu systému jsou dispečeři schopni zasahovat při haváriích a krizových situacích. Na dálku mohou usměrňovat toky vody do lokality kam je třeba a v případě, že je nutný zásah, vyšlou na místo technika. “Třeba Starou Bělou odtud také ovládáme, také potřebuji vědět, kolik jim přitéká a odtéká, aby ten vodojem se držel v rozumné výšce,” říká dispečer Lukáš Dajda.

“Na té obrazovce mají pracovníci centrálního dispečinku možnost vidět celý ostravský oblastní systém. To znamená systém našich třech centrálních úpraven a také úpravy na malých lokálních zdrojích. Tady například na Třinecku nebo Opavsku. Potom tady vidí systém našich vodojemů. A také vidí v jakém stavu ta infrastruktura je,” ukazuje na velkém monitoru v řídícím centru mluvčí Síbrt.

Dispečeři monitorují všechny vodojemy v regionu, vidí kolik vody tam je, kolik přitéká a odtéká, sledují také všechny čerpací stanice zda fungují jak mají, kam tok z centrálních úpraven vody směřuje a pod dohledem mají i úpravny vody na lokálních místních malých zdrojích. 

“Tady například vidíte schéma vodojemu v Krmelíně. To je klíčová zásobárna vody pro distribuci v Ostravě. Dispečeři vidí, kolik je na místě vody a jestli není nutný zásah. Stejně to funguje i na jednotlivých úpravnách vody, kde upravujeme surovou vodu tak, aby měla kvalitní parametry a mohla být poslána do sítě,” popisuje mluvčí společnosti.

Nepřetržitý provoz řídícího centra zajišťuje šest dispečerů. U svých monitorů jsou denně včetně víkendů a svátků a řídí průtok pitné vody tak, aby se bezpečně a v potřebném množství dostala do všech domácností Moravskoslezského kraje. “Vypjatých situací je celá řada. Asi nejčastější co je, je období, kdy jsou vichřice nebo bouřky. To pak často vypadává elektřina v jednotlivých na jednotlivých objektech a v tu chvíli se to řeší. Záleží na tom, co je to za objekt, jak je řízený,” dodává s úsměvem dispečer centra Vilém Grochol.

Centrální dispečink má na starosti dodávku pitné vody pro více než milion obyvatel našeho regionu. Společnost SmVaK Ostrava sama zásobuje asi 730 tisíc odběratelů a dalším stovkám tisíc dodává jako vodu předanou dalším distributorům. 

Nahlásit chybu


K tématu
Příležitost pro každého s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 130 Kč/hod.

Detail

SANITKA.ORG s.r.o. - Jablunkov
Jablunkov
od 21 000 Kč/měsíc

Detail

LESCUS Cetkovice, s.r.o., Ostrava - Martinov
Ostrava
od 35 000 do 50 000 Kč/měsíc

Detail