Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Desítky milionů korun z EU pro zlepšení ovzduší v Ostravě

  • Celý MS kraj,

Ostrava získala přes 50 milionů korun z evropských fondů na projekt pro zlepšení ovzduší. Ve městě se vysází tisíce stromů a v příštích osmi letech budou pak vědci tří univerzit zkoumat vliv na ovzduší.

MS metropole je prvním městem v Česku, které získalo grant z komunitárního programu Evropské unie. Ten slouží k podpoře nejinovativnějších projektů v Evropě. “Ostrava se stala lídrem celoevropského projektu s názvem Clairo, což je v překladu zkratka pro “Čistý vzduch pro Ostravu”. Je zaměřen na nejpalčivější problém, který tady máme, to je čistota ovzduší. Řešit se bude pomocí výsadby vhodné zeleně,” řekl ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).

Lídrem projektu je Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Společně se podílejí na jeho financování. Do unikátního projektu jsou zapojeny tři vysoké školy. “Klíčové jsou tři univerzity. Slezská univerzita, která by měla navrhnout vhodné typy zeleně a jejich kombinace. Univerzita Palackého v Olomouci, která by měla vyvinout vhodný typ zálivky a celkovou péči o rostliny tak, aby se zvýšila jejich odolnost a pohlcovaly by polutanty v ovzduší a v neposlední řadě VŠB-TU. Ta bude zajišťovat měření,” doplnil primátor.


“Já v tom vidím zajímavý nástroj jak dostat vědu do života. Myslím, že právě ekologie a znečištění ovzduší je něco, co nás velmi trápí.  Je třeba si říct, kde stromy sázet a to se dá udělat jen tak, že se namodeluje proudění. Není to nic triviálního pro celou plochu města, to je práce pro superpočítač,” okomentoval projekt hejtman Ivo Vondrák (ANO). Na území města tak vznikne na dvou místech živá laboratoř. Vybraná zeleň bude vysázena v městském obvodu Radvanice a Bartovice poblíž ostravské huti na rozloze dvou hektarů. A právě tam se bude testovat vhodnost výsadby určitého typu zeleně a její údržba. Data budou vyhodnocována průběžně přesným měřením znečištění.


“Zeleň se bude sledovat jak funguje jako filtrace prachu a škodlivin z ovzduší. vybraná lokalita je výborná, protože patří mezi nejhorší ve městě. Budeme měřit před výsadbou už tyto prázdniny a pokračovat budeme osm let. V příštím roce se vysadí zeleň a my budeme sledovat jak stromy rostou, jak začínají fungovat lépe. Budeme sledovat prach, organické látky, které souvisí s lokálními topeništi a průmyslem a oxidy dusíku, které mohou souviset s dopravou,” řekl Jiří Bílek z VŠB-TU Ostrava.

“Zajímají nás meteorologické parametry, proudění vzduchu a naším úkolem bude vybrat složení a strukturu zeleně a spočítat tak zvaný záchyt. To děláme na základě matematicko fyzikálním modelování toku znečišťujících látek do vegetace. To znamená na základě naměřených koncentrací znečišťujících látek, které budou měřeny senzory VŠB-TUO,” vysvětil Miloš Zapletal. ze Slezské univerzity 

Zjištěné poznatky budou uloženy do znalostní databáze. Ta bude doplněna o metodiku a budou s ní mít možnost pracovat i ostatní města nejen v Česku, ale i v dalších destinacích Evropské unie. Rozpočet projektu CLAIRO bude přibližně 65 milionů, dotace z evropských fondů je 52,7 milionů korun.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy