Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Projekty na obnovu regionu po těžbě uhlí bude financovat Českomoravská záruční a rozvojová banka, MS kraj s ní uzavřel dohodu

Moravskoslezský kraj uzavřel memorandum o spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. V souvislosti s transformací regionu a odchodu od uhlí plánuje kraj investovat do rozvoje infrastruktury, revitalizace pohornického území a dalších projektů.

ČMZRB pomůže s jejich posouzením a poskytne vhodnou formu financování. 

Ivo Vondrák (ANO), hejtman Moravskoslezského kraje: „Po dlouhodobé těžbě uhlí nám zůstala řada důlních oblastí, které bychom chtěli revitalizovat. Nabízí se také výstavba průmyslových areálů či budování vodních ploch. Naše strategie regionálního rozvoje do roku 2027 a koncepce POHO2030 přináší i další projekty, například z oblasti sociálních služeb, dopravy či vzdělávání, do nichž bychom rádi v dohledné době investovali. Chceme to udělat ve spolupráci s ČMZRB, v první fázi využijeme její poradenskou podporu."
Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana pro finance a investice: „Od spolupráce s ČMZRB si slibujeme pomoc při financování rozvojových investičních aktivit veřejných i soukromých subjektů našeho regionu, a to jak prostřednictvím standardních finančních nástrojů, tak i vývojem nových programů, které budou reagovat na specifické potřeby našeho kraje. Jednou z možností je také využití fungujícího Programu Jessica.“

Výsledkem spolupráce mezi skupinou ČMZRB a Moravskoslezským krajem bude v první fázi vytipování vhodných projektů, ve druhé pak jejich samotné financování.

Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB: „S ohledem na potřeby kraje očekáváme, že klíčovou roli při financování investic bude sehrávat Mechanismus pro spravedlivou transformaci, jež je součástí investičního plánu pro udržitelnou Evropu a má pomoci regionům s přechodem na čistou ekonomiku. Naše banka se spolu s Národním rozvojovým fondem na realizaci těchto investic může podílet jak formou úvěrů či záruk na krajské spolufinancování dotačních projektů, tak na bankovní financování návratných investic v rámci evropského investičního programu Invest EU." 

Mechanismus pro spravedlivou transformaci vznikl na popud Evropské komise s cílem řešit sociální a hospodářské důsledky dosažení klimaticky neutrální Evropy pro uhelné regiony.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy