Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nové ohnisko ptačí chřipky se objevilo na Opavsku, jde o subtyp H5N8

Státní veterinární správa ČR potvrdila dvě nová ohniska ptačí chřipky subtypu H5N8 v malochovech drůbeže v Česku. Jedním z nich je malochov drůbeže v obci Velké Hoštice na Opavsku v Moravskoslezském kraji.

Počet letošních ohnisek této nákazy v chovech v ČR tak podle Státní veterinární správy ČR vzrostl na deset. 

Státní veterinární správa ČR: "Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn zhruba poloviny z více než stovky kusů drůbeže (slepic, kohoutů, kuřat a pekingských kachen). Úřední veterinární lékaři SVS odebrali na místě vzorky a zaslali je k vyšetření do Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavě Praha. Ta potvrdila ptačí chřipku subtypu H5N8. V neděli 7. 3. 2021 byly usmrceny zbývající kusy drůbeže."

Podle vyjádření Státní veterinární zprávy je ve všech nových ohniscích nákazy vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech jsou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež, jako slepice, krůty, kachny a husy, ale i jiné ptáky chované v zajetí. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. Riziko přenosu na člověka je nízké, přenos z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku 1997 popsán. Současná forma viru je schopna infikovat člověka pouze ve výjimečných případech, a to při úzkém styku s napadenou drůbeží. Lidé by se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich trusem a peřím. 

Onemocnění se ve větší míře objevilo v Moravskoslezském kraji na začátku roku 2017.

PRAKTICKÉ RADY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ČR 
1. Při nálezu hromadného úhynu volně žijícího ptactva informujte místně příslušnou Krajskou veterinární správu, nejbližšího soukromého veterináře nebo Policii ČR. 
2. Vyvarujte se styku s nemocnými nebo mrtvými ptáky a upozorněte děti, aby se takových ptáků nedotýkaly. Nevpouštějte ptáky do svého obydlí. 
3. Dodržujte zásady osobní hygieny, myjte si pravidelně ruce mýdlem, obzvláště před jídlem. Pozornost věnujte hygieně při vaření. 
4. Zajistěte ochranu domácích miláčků – psů,koček, apod. – zabraňte jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky. 
5. Při cestování do zemí zasažených virem ptačí chřipky dodržujte doporučení vydaná ECDC (Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) a Ministerstvem zdravotnictví, tato doporučení najdete na www.mzcr.cz. Nenavštěvujte např. místní trhy s drůbeží. 
6. Neobávejte se konzumace drůbežího masa a drůbežích výrobků. Drůbeží maso a vejce důkladně tepelně opracujte (vařením, pečením, apod), virus je zničen při teplotě 70°C v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu.
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy