Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Každý splav může být nebezpečný. Povodí Odry před prázdninami vyzývá k opatrnosti na řekách

Zákaz koupání na jezech by měla být až poslední možnost, jak řešit tragické události na řekách. Nepozornost a hazard stojí za řadou vážných a místy právě i tragických událostí nejen na řekách. Vodohospodáři proto před prázdninami upozorňují veřejnost na zásady bezpečného chování na vodě.

Vodohospodáři se snaží pravidelně nad rámec svých povinností zabezpečit některé jezy záchrannými prostředky, různými konstrukčními prvky a informačními tabulemi.

Jiří Tkáč, generální ředitel Povodí Odry: "Doposud jsme vybavili kolem 15 nejfrekventovanějších vodních děl informačními tabulemi a záchrannými prostředky, a to na vlastní náklady. Při vytipování potenciálně nebezpečných míst jsme úzce spolupracovali s krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. V této činnosti budeme v následujících letech nadále pokračovat a budeme počet jezů se zmiňovaným vybavením rozšiřovat a dále plánujeme již vybavené objekty doplnit záchranným boxem, kde budou základní pomůcky lano a plovoucí podkova ještě lépe chráněny před povětrnostními podmínkami a vandalismem."

Úpravy toků přes naše města a obce jsou mimo opevnění vlastního koryta často doplňovány o říční hráze a u některých řek je zajišťována ochrana proti povodním kombinací úprav toků s tlumicím efektem, které zajišťují přehrady nad nimi.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Nedílnou součástí těchto úprav toků jsou spádové objekty. Spádové stupně jsou nezbytné ke zmírnění vodní energie a rychlosti proudící vody a její erozní síly, zejména při povodních, aby během nich nebyly břehovou erozí skokově napadeny říční hráze, následně protrženy a v konečném důsledku nebylo zaplaveno město či obec. Jejich funkce je v celém systému ochrany proti povodním nezastupitelná."
Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry: "Na tocích v povodí Odry, které spravujeme a u kterých zajišťujeme ochranu proti povodním, máme těchto spádových stupňů s výškou nad jeden metr více jak 900. Tyto objekty byly řádně stavebně povoleny a zkolaudovány a v souladu se zákonem o vodách, stavebním zákonem a dalšími prováděcími předpisy jsou provozovány. Samozřejmě, že podle doby vzniku spádových stupňů mají tato vodní díla různou konstrukci. Některé mají lichoběžníkovou přelivnou hranu, jiné šikmou, a řada z nich bezpodtlakovou tzv. Smetanovou přelivnou plochu, jako tomu je kupříkladu u spádového stupně v říčním km 34,030 řeky Ostravice ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde došlo v letošním roce o Velikonocích k utonutí osob. Každý ze zmiňovaných typů má své výhody a nevýhody, od předpokládané délky životnosti, která je spojena s opotřebením, se zimním režimem, se zachytáváním plovoucích předmětů, což souvisí zejména s bezpečností těchto objektů hlavně za povodní, s výší investičních i provozních nákladů a za nevhodných povětrnostních podmínek může každý z těchto objektů být nebezpečný."

V současnosti vodohospodáři připravili seznam dalších vodních děl na jednotlivých řekách v povodí Odry, která budou postupně vybavována informačními tabulemi, záchrannými prostředky a kotevními prvky.

Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry: "„Obecné nakládání s vodou upravuje vodní zákon v platném znění a jeho §6 a citace z něj - „každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není–li k tomu třeba zvláštního technického zařízení“. Za jiné obecné nakládání s vodou je tradičně již od konce 19. století považováno praní, mytí, napájení, brodění, plavení zvířat, vodní a lední sporty včetně koupání a podobné další lidské aktivity."

Povodí Odry zároveň apeluje na veřejnost, aby řeky a vodní díla využívala:

  • za nízkých průtoků
  • při dobrých teplotních podmínkách vody v řekách
  • při nízké rychlosti proudící vody
  • nejlépe za přítomnosti dalších osob
  • s opatrností při vstupu do vody
  • při dodržování zdravotnických zásad a při vstupu do větší hloubky se osmělili a pak si můžete v plné míře a hojnosti využívat vodní bohatství.

Každý podle svého věku a kondice si musí zvážit, zda podmínky pro vodní rekreaci pro něj jsou vhodné, zvláště za děti tak musí učinit jejich rodiče, případně jejich dozor. 

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Samozřejmě si dejme všichni společný závazek, že vše, co si k vodě s sebou přineseme, tak si po sobě také uklidíme. A hlavně nepoškozujme a neničme záchranné prvky a prostředky!"
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy