Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Archeologové objevili na budoucím opavském obchvatu předměty z dob 4000 let před Kristem

Archeologové v rámci druhé etapy záchranného výzkumu v katastrech Kateřinky u Opavy, Jaktař, Palhanec a Vávrovice, který je součástí stavby I/11 Opava, severní obchvat – západní část, objevili vzácné artefakty z dob 4000 let před Kristem. Informaci přinesl Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Miroslav Mazal, tým komunikace ŘSD: "Lokalitou vzácných vykopávek je například katastr Kateřinky u Opavy. Archeologové nalezli zásobní jámy s fragmenty keramických nádob, v zemi byly skryty také kůlové jámy v pravidelném uspořádání. Nejen tyto nejnovější nálezy dokreslují situaci v území bývalých sídlišť, na které historici narazili už během první etapy archeologického průzkumu. Nejstarší identifikované poklady pod obchvatem Opavy můžeme chronologicky řadit do období kultury lengyelské datované k přelomu neolitu a eneolitu (přibližně mezi 4400 – 4300 př. n. l.). Další hmotné důkazy o existenci našich předků spadají do přechodu doby bronzové a halštatské (cca 800 př. n. l.)."
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy