Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Z horizontu mizí další těžní věž, tentokrát Dolu Staříč III v Chlebovicích

Postupným rozebíráním začala likvidace těžní věže černouhelného Dolu Staříč III v Chlebovicích na Frýdecko-Místecku. Důl byl dříve největším producentem koksovatelného uhlí v Ostravsko-karvinském revíru. Těžba tam byla ukončena v roce 2017.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku Diamo: "Pro závod DARKOV, který vznikl na konci roku 2020, aby převzal na základě rozhodnutí vlády utlumované doly od společnosti OKD, je to první bourání těžní budovy s těžní věží a zároveň v letošním roce jediné. Budou probíhat i další demolice dle harmonogramu, ale jiných šachetních objektů. Jedná se o ocelovou konstrukci vysokou cca 55 m. Celková hmotnost kovového šrotu se odhaduje na cca 1000 tun. Vzhledem k příznivé ceně kovového šrotu pracovníci státního podniku předpokládají, že z prodeje šrotu se demoliční akce zaplatí v plném rozsahu. V areálu bývalého dolu Staříč III, Chlebovice, probíhají v souladu s plánem likvidace hlavních důlních děl demoliční práce povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy č. III/6. Přípravné stavební práce probíhají od loňského prosince. Nejprve se odstraňovaly okolní objekty a vyzdívky mostu pro nástup mužstva tak, aby byl odlehčen a připraven na snesení jeřáby. V pondělí 14. 2. proběhlo sundání mostu a dělení na transportovatelné kusy. V úterý 15. 2. probíhá demontáž vrchní části těžní věže, kdy se za pomoci jeřábů demontují těžní kola-lanovnice. V následujících dnech se za pomoci rypadla s prodlouženým ramenem bude postupným rozebíráním odstraňovat opláštění těžní budovy. Pak dojde k rozebrání zbývající části těžní věže, aby bylo možné do konce února provést její odvoz do kovošrotu."

Historie dolu

Průzkum v chlebovické lokalitě byl zahájen v letech 1957 až 1960. Výstavba dolu Staříč III, který byl součástí tehdy jednoho z největších dolů v OKR na koksovatelné uhlí, byla zahájena v roce 1962. Vlastní hloubení vtažné jámy započalo v r. 1964. Při hloubení této jámy byl vytvořen rekord v docílené metráži. Za měsíc bylo vyhloubeno 322 m hotové jámy o průměru 7,5 m. Hloubka jámy Staříč III/5 byla 761 m, jámy Staříč III/6 byla 948 m, na konečnou hloubku byla prohloubena v roce 1985. 

Důl Staříč se nachází v nejjižnější části Ostravsko-karvinského revíru. Jeho dobývací prostor měl rozlohu přes 40 km2 a rozkládal se na katastrálních územích obcí: Brušperk, Staříč, Žabeň, Lískovec, Ptáčník, Sviadnov, Frýdek, Fryčovice, Místek-Lysůvky, Zelinkovice, Chlebovice, Palkovice a Rychaltice. Aby těžba uhlí z tohoto velkodolu byla co nejhospodárnější, byl dobývací prostor rozdělen na tři lokality (Staříč I - Svaidnov, Staříč II a Staříč III - Chlebovice). 

Likvidace jam bývalého dolu Staříč III - Chlebovice probíhala v období od prosince 2019 do července 2021 (příprava, betonování, zásyp, vybudování jámového povalu, oplocení atd.). Zásyp jam na lokalitě Staříč II se připravuje, bude záviset mimo jiné na rozhodnutí vlády ohledně projektu VŠB-TUO „GEST-NET Underground LAB“. 


Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy